ГРАД СМЕДЕРЕВО: КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

У П У Т С Т В О

за подношење захтева за остваривање права на дечији додатак

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати број телефона.

 1. Скенирати/копирати/ личне карте свих пунолетних чланова домаћинства
 2. Уколико породица има приход из радног односа доставити скенирану или оригиналну потврду о приходу за период од три месеца која претходе месецу подношења захтева.
 3. Лица која први пут подносе захтев обавезна су да доставе доказ о стамбеном статусу (пореско решење, уговор и сл.), и да на самом захтеву на стр. 4 (код напомене) напишу изјаву о стамбеном статусу
 4. Корисници који обнављају захтев за дечији додатак обавезни су да наведу број решења.
 5. Захтев и сву напред наведену документацију можете:
 • копирати и послати путем поште на адресу:

Градска управа Смедерево, Одсек за друштвену бригу о деци,

Улица омладинска 1, Смедерево

                                                       или

 – скенирати  и  послати  на е-mail ivana.stojanovic@smederevo.org.rs

                           

ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛEФОН БРОЈ:

026/4623-036

УПУТСТВО

Захтеви за остваривање права на накнаду зараде за време посебне неге детета (за запослене) предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати број телефона, обратити пажњу на тачку 5.- подаци послодавца;

 1. Неопходна документација:

– лична карта подносиоца захтева и картица текућег рачуна;

– решење послодавца о признавању одсуства ради посебне неге детета;

 1. Сву напред наведену документацију, као и попуњен захтев скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

За све информације позвати на следећи број телефона: 646-730.

УПУТСТВО

Захтеви за рефундацију породиљског одсуства предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

 1. НЗ-1 образац;
 2. порескa пријавa;
 3. извод из банке;
 4. Сву напред наведену документацију скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

Уколико је неопходно извршити контролу обрачуна пре исплате, скенирати НЗ-1 и послати га на горе наведени e-mail, односно послати га поштом на горе наведену адресу. Повратну информацију добићете такође на ваш e-mail или путем поште.

За све информације позвати на следећи број телефона: 612-390.

УПУТСТВО

Захтеви за остваривање права на остале накнаде по основу рођења детета, у складу са чланом 17. Закона о финансијској подршци породици са децом, предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

Прво позвати на следећи број телефона: 646-730, ради добијања тачних информација о неопходној документацији, у зависности од категорије којој припадате.

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-оbrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати број телефона;

 1. лична карта подносиоца захтева и картица текућег рачуна;
 2. документација која је наложена од стране службеног лица у претходном телефонском разговору;
 3. Сву документацију, као и попуњен захтев скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

У ВЕЗИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ПОЗВАТИ 646-730

УПУТСТВО

Захтеви за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства (за запослене) предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати број телефона, обратити пажњу на тачку 5.- подаци послодавца;

 1. Неопходна документација:

– лична карта породиље и картица њеног текућег рачуна;

– решење послодавца о признавању породиљског одсуства;

– дознака о отпочињању породиљског одсуства;

– прва дознака везано за одржавање трудноће;

 1. 3. Сву напред наведену документацију, као и попуњен захтев скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

За све информације позвати на следећи број телефона: 646-730.

УПУТСТВО

Захтеви за остваривање права на родитељски додатак, уколико нису предати у болници/породилишту, предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно уписати здравствену установу где се дете/деца лечи/лече, обавезно уписати предшколску/школску установу коју старија деца похађају, обавезно потписати и уписати број телефона;

 1. Неопходна документација:

– лична карта подносиоца захтева;

– отпусна листа за новорођено дете и картони вакцинације за старију децу, уколико их има;

 1. 3. Сву напред наведену документацију, као и попуњен захтев скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

За све информације, као и проверу да ли је захтев предат у породилишту позвати на следећи број телефона: 612-390.

УПУТСТВО

Захтеви за излазак на Комисију ради посебне неге детета предају се искључиво на e-mail или поштом на следећи начин:

 1. Захтев преузети са сајта Града Смедерева:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати број телефона;

 1. Неопходна документација:

– лична карта подносиоца захтева;

– предлог педијатра о продужетку одсуства;

– медицинска документација;

 1. Сву напред наведену документацију, као и попуњен захтев скенирати и послати на следећи e-mail : ousddz@mts.rs, односно послати поштом на следећу адресу: Градска управа Смедерево, ул. Омладинска бр. 1 – Одсек за друштвену бригу о деци

За све информације позвати на следећи број телефона: 646-730.

 

Comments are closed.