ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИМ ИМАЈУ РАДНУ ОБАВЕЗУ ТОКОМ ОГРАНИЧЕЊА КРЕТАЊА

Градски штаб за ванредне ситуације утврдио је процедуру која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа као и о могућности успостављања линија градског и приградског превоза за време трајања ванредног стања.
У циљу примене Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају у наставку вас обавештавамо о процедури која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа као и о могућности успостављања линија градског и приградског превоза за време трајања ванредног стања:

 

1. Привредни субјекти пријављују, преко Министарства привреде, МУПу своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа;
2. По добијању дозволе МУПа , привредни субјекат се обраћа граду Смедереву са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених (наводи број запослених, полазно и завршно одредиште и време поласка и одласка);
3. мејл за пријаву је vanredni.prevoz@smederevo.org.rs;
4. град Смедерево се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за добијање претходне сагласности;
5. Претходна сагласност Министарства се може издати уз услов да привредни субјекат који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУПа за кретање у време полицијског часа и када их обавести о одобреној рути превоза и терминима.
6. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУПу и ако добије дозволу за кретање у време полицијског часа може да организује превоз.

 

На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУПа за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза има дозволу Града и сагласност Министарства.

 

НАПОМЕНА: Приоритет у добијању дозвола имаће превоз медицинског и немедицинског особља и превоз запослених лица у комуналним службама чије је функционисање неопходно.
СДН
 

Comments are closed.