ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање саопштила је да ће за време трајања ванредног стања уведеног у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања вируса ЦОВИД-19, а ценећи неопходност да се грађанима омогући остваривање права о којима се одлучује у поступцима пред Националном службом за запошљавање обезбедити следеће:

-Прво пријављивање странака на евиденцију незапослених
-Подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду
-Достављање жалби, других правних средстава и доказа од утицаја на настављање исплате, обуставу исплате или престанак права на новчану накнаду
-Подношење захтева/пријава за учешће у мерама активне политике запошљавања
-Подношење захтева за издавање/продужење радних дозвола
-Подношење захтева за издавање уверења из евиденције о незапосленима

Детаљне информације и обрасци биће доступни на интернет порталу Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs, од 23. марта 2020. године.

Ради ефикаснијег поступања, потребно је да у тексту мејла прецизно наведете да ли подносите само захтев за прво пријављивање или и захтев за новчану накнаду. Исто из разлога што се о захтеву за новчану накнаду одлучује у посебном поступку – наведено је у обавештењу објављеном на сајту НСЗ.

Потребно је да уз обрасце захтева пошаљете и све доказе у једном мејлу како би Национална служба за запошљавање могла да приступи уносу и обради података у информационом систему.

Електронска пошиљка која је на мејл адресу доспела сваког радног дана до 15 часова сматра се примљеном и заводи се истог дана. Електронска пошиљка која је на мејл адресу доспела радног дана после 15 часова или викендом, сматра се примљеном и заводи се првог наредног радног дана.

СДН

 

Comments are closed.