СПИСАК СВИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ И СЕЛИМА НА ТЕРИТОРИЈИ СМЕДЕРЕВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

Градски штаб за ванредне ситуације објавио је комплетан списак малопродајних објеката и трговинских ланаца који ће радити недељом од 04 до 07 часова за снабдевање лица старијих од 65 година на територији града Смедерева ( и у сеоским и у градским срединама):

Смедерево

“АМАН”, Деспота Ђурћа
“Делхаизе”, Петријевска 4, МЗ Златно брдо
“ДИС”, Шалиначки пут бб
“ЛИДЛ”, Хајдук Станкова 2
“Мерцатор”, Радосава Мирковића 3
СТР “Јасним”, Вучачка 47 (МЗ Свети Сава)
РАКИЋ трговине, Кнеза Михаила 11а
РАКИЋ трговине, Доситеја Обрадовића 78/6
РАКИЋ трговине, Кнеза Михаила 99/а локал 9
РАКИЋ трговине, 16. Октобра 90
РАКИЋ трговине, Ђуре Даничића 135/Л1
РАКИЋ трговине, Црвене Армије 240
БИСА маркет, Црвене Армије 160
БИСА маркет, Цевене Армије 362
БИСА маркет, Коларска 3/а
БИСА маркет, Сретена Поповића 27
БИСА маркет, Носилаца Албанске споменице 3/7

 

Бадљевица, СТР “Сан”, улица бб
Биновац, СТР “Маја”, улица бб
Водањ, “Живадинка”, ТР улица бб
Враново, “Бов” маркет, Краља Петра бб
Врбовац, СТР “Тасић”, улица бб
Вучак, “Кики”, улица бб
Друговац, “Милана”, 29. Априла бб
Добри До, “Дућан”, улица бб
Луњевац, СТР “Пролеће”, улица бб
Колари, СТР “Дуга”, Млинска бб
Колари, “Биса” маркет, Коларска 3/а
Липе, Трговина “Гачић”, Омладинска бб
Ландол, “Ландолац 1990”, улица бб
Михајловац, “Цид”, улица бб
Мало Орашје, СТР “Весна”, улица бб
Удовице, “Биса” маркет, Краља Петра И бб
Удовице, “Даки плус”, Маршала Тита 94
Сеоне, “Даки плус”, улица бб
Радинац, “Ракиц” трговина, Смедеревск 5
Радинац, “Биса” маркет, Смедеревск 5/3
Раља, “АС I”, Краља Петра И бб
Мала Крсна, “Марија дисконт”, Краља Петра бб
Осипаоница, ТР “Ана 1987”, Краља Петра И 71
Осипаоница, СТР “Јасна”, ЈНА 79
Петријево, ТР “Спаса и Снежа”, Немањина 9
Скобаљ, СТР “Милена”, 7. Јула 5
Скобаљ, СТР и комисион “Пантић”, Бориса Кидрића 46
Шалинац, “МС тим” трговина, Маршала Тита бб
Кулич, ТР “Акиша 10”, улица бб

 

 

Comments are closed.