ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРКИНГ СЕРВИСА

Поводом новонастале здравствене ситуације у вези са вирусом COVID-19, обавештавамо вас ЈКП Паркинг сервис Смедерево предузима све превентивне мере и оперативне активности како би обезбедила континуитет пословања и неометано функционисање сервиса свим својим корисницима и истовремено заштитила своје запослене
Имајући у виду да је ситуација са којом се сусрећемо без преседана и да представља изазов не само за нас, већ и на глобалном нивоу, као и да се последице још увек не могу до краја сагледати, обављање пословних активности ће се прилагођавати новонасталим околностима, препорукама и одлукама усвојеним од стране надлежних државних органа
У складу са смерницама Владе РС, предузеће је укинуло рад са странкама до дана престанка ванредног стања.
Контакт са странкама омогућен је путем писане поште на адресу Горанска бб, електронске поште на адресу parkingservissd@gmail.com или телефоном на 026/611-451, 026/613-227 и 026/615-630.
Плаћање паркинг услуга врши се преко ЈП „Пошта Србије“ или неких других платних институција које су изузете од забране рада са странкама.
Упутства за уплату:
Уплатилац: Име и презиме уплатиоца
Сврха: Паркинг за април 2020
Прималац: ЈКП Паркинг сервис Смедерево, Горанска бб
Рачун: 205-172390-25
Позив на број: регистрација возила
У случају било каквих промена у нивоу пружања услуга у појединим сегментима, благовремено ћемо обавештавати јавност.