ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ: НЕМА ОДБИЈАЊА ОД ПЛАТЕ ДО ОКОНЧАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Јавни извршитељ Јелена Рајковић, именована за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу, обавештава јавност да током ванредног стања послодавци треба прекину са мерама административне забране, односно одбијања од плате запосленима, по решењима које им је претходно извршитељ доставио на спровођење. Напомињемо да постоје и изузеци, због чега обавештење за јавност, које је проследила јавни извршитељ Јелена Рајковић, у наставку преносимо у целости:

„Јавни извршитељ Јелена Рајковић на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020. године), Препоруке Министарства правде  број 740-08-330/2020-05 од 17.03.2020. године и Упутства коморе јавних извршитеља за рад јавних извршитеља за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године број 29/20-2 од 18.03.2020. године, дана 18.03.2020. године, донео је следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Имајући у виду да је Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29 од 15. марта 2020. године) у Републици Србији проглашено ванредно стање услед ширења вируса COVID 19, потребно је да послодавци до окончања ванредног стања одложе спровођење извршења на заради извршних дужника по основу закључака и решења која им је јавни извршитељ претходно доставио на спровођење.

По окончању ванредног стања, потребно је наставити спровођење без посебног обавештења.

Претходно наведено не односи се на потраживања на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања, као и на предмете у којима се намирује потраживање на основу новчане накнаде за телесно оштећење према прописима о инвалидском осигурању, потраживања која се остварују према прописима о социјалној заштити, потраживања на основу привремене незапослености, потраживања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породица са децом, потраживања на основу стипендије и помоћи ученицима и студентима, као и на извршен поступке покренуте на основу привремених и претходних мера и извршења на рачунима правних лица“ – наведено је у обавештењу.

СДН

 

Comments are closed.