ГАЛЕРИЈА „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“: КОНКУРС ЗА МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ЦРТЕЖА

Меморијална галерија „Душан Старчевић“ у Смедеревској Паланци објавила је конкурс за четвро Међународно бијенале уметничког цртежа, које ће бити организовано у јуну ове године.
-Настављајући традицију презентације и промоције дела младих уметника Меморијална галерија „Душан Старчевић“организује 06. јуна ове године “ „IV Међународно бијенале уметничког цртежа“ с циљем афирмације цртежа као самосталне ликовне дисциплине, као и подстицање стваралаштва у том медију уметничког изражавања.
Право учешћа имају професионални уметници из области ликовних уметности, студенти као и аматери који имају више од 15 и мање од 45 година – наводе организатори.
Рок за достављање радова радова је 05. мај 2020.  лично или поштом на адресу: Меморијална галерија „Душан Старчевић“, Синђелићева 9, 11420 Смедеревска Паланка.

-Најкасније дан пре достављања радова аутори су обавезни да електронском поштом на адресу memgaldusan@gmail.com доставе личне податке, биографију и контакт, као и фотографије пријављених радова у ЈПГ формату, за штампање каталога – истичу организатори.
Радове који ће бити представљени у оквиру овог бијенала изабраће Уметнички савет Меморијалне галерије „Душан  Старчевић“, а резултати конкурса ће бити објављени 16. маја 2020. године. Изабрани учесници ће бити обавештени и-мејлом.
-Организатор не преузима одговорност за нетачност података и задржава право редуковања биографије аутора у складу формата каталога. Аутор може послати највише 5 (пет) радова насталих у последње две године, укључујући и цртеже-дневнике. Прихватају се цртежи као целовито и самостално уметничко дело настало на папиру сувом или мокром техником (оловком, оловком у боји, сребренком, кредама, угљеном, хемијском оловком, фломастером , тушевима, мастилом…). Димензије појединачног листа једног аутора површином не може бити мањи од формата А5 ни већи од формата Б1.  Не примају се урамљени радови. Организатор задржава право излагања без рамова, па препоручујемо да пријављени радови буду фиксирани и на полеђини заштићених углова (препоручујемо аплицирање архивских трака) – наведено је у условима конкурса.
Отварање „Међународног бијенала уметничког цртежа“ најављено је за 06. јун 2020. у 20 часова, а радови ће бити изложени месец дана, односно, до 06. јула.
Организатор, додаје се, именује Уметнички савет за одабир радова и доделу награда, а чланови Уметничког савета су академици, историчари уметности и уметници. Организатор се обавезује да ће спровести поступак избора радова , презентацију, медијску промоцију, израду каталога. Аутори чији су радови изложени имају право на један бесплатан примерак каталога.

Организатор ће доделити Прву, Другу и Трећу награду као и више Награда Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“.Сви изложени радови остају у власништву Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“, а остали се враћају о трошку аутора уз претходну сагласност – наведено је у објављеном конкурсу.

Ј.В.

 

Comments are closed.