СКУПШТИНА ГРАДА: УСВОЈЕН РЕБАЛАНС

На 26. седници Скупштине града Смедерева, последњој у овом сазиву, одборници су усвојили реабаланс буџета за 2020. годину, који је за 150 милиона динара већи у односу на првобитно пројектован. Такође, усвојен је и План квалитета ваздуха који предвиђа предузимање мера и активности за смањење загађености у нашем граду. Одборници су донели и Решење о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника скупштине града у сталном саставу и њихових заменика. Такође, усвојен је Предлог оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда и годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда. Усвојен је сет одлука из области пољопривреде, као и планови и програми рада и финансијски планови за текућу годину установа чији је оснивач град.

Одборници су усвојили и измењену одлуку о платама и накнадама изабраних, постављених и именованих лица у Скупштини града и Градској управи, као и ПДР луке Смедерево.

На седници је за директора Центра за социјални рад реизабран Милош Ђорђевић, док је за вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам“, уместо весне Јанковић, која је поднела оставку, именован Дејан Стоилковић.

Одборници су усвојили и предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, пројектовање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне инфраструктуре и поплочавање и реконструкцију тргова и других јавних површина у граду, све са, како је наведено, пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем.

Ј.В.

 

 

Comments are closed.