DOSPEĆE PRVOG KVARTALA POREZA NA IMOVINU

Iz Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju podsećaju građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala.

-Prvi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. februara 2020.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 10,25% na godišnjem nivou. Visina prve rate poreza na imovinu za 2020.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem prve rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate. Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269 – navodi se u sopštenju koje je prosleđeno medijima.

Iz lokalne samouprave podsećaju i da neprijavljena imovina podleže kažnjavanju.

-Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

SDN

Comments are closed.