ДОСПЕЋЕ ПРВОГ КВАРТАЛА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Из Одељења за финансије и локалну пореску администрацију подсећају грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала.

-Први квартал за текућу годину доспева за плаћање 14. фебруара 2020.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 10,25% на годишњем нивоу. Висина прве рате пореза на имовину за 2020.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем прве рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате. Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269 – наводи се у сопштењу које је прослеђено медијима.

Из локалне самоуправе подсећају и да непријављена имовина подлеже кажњавању.

-Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

СДН

 

Comments are closed.