ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“

ЈКП Паркинг сервис Смедерево обавештава све кориснике својих услуга да је почео са пријемом захтева за издавање месечних претплатних паркинг карата за посебно паркиралиште у улици Деспота Ђурђа (гаража).

Претплатне карте се издају за одређени временски период дефинисан Ценовником услуга паркирања ЈКП Паркинг сервис Смедерево и износе 3.300,00 динара на месечном нивоу.

За издавање претплатне паркинг карте физичко лице, предузетник, односно правно лице мора да испуњава следеће услове:

Да је корисник, односно власник возила за које подноси захтев за издавање претплатне карте, што доказује овереном копијом саобраћајне дозволе и

Да има доказ о уплати накнаде за издавање претплатне паркинг карте према Ценовнику

Сви заинтересовани своје захтеве могу поднети на шалтерима ЈКП Паркинг сервис, у улици Милоша Великог бб.

Телефон за информације: 026/611-451

 

Comments are closed.