„PORR WERNER & WEBЕR“: СВЕ СТАВКЕ ИЗ УГОВОРА ИСПОШТОВАНЕ

Да су услугама нишке компаније подједнако незадовољни и грађани и општина, испливало је у јавност пре две године, када се размишљало о раскиду уговора са Porr Werner & Weberom. Иако су били у обавези, према важећем уговору, да доставе гаранцију банке да ће извршити улагања у року од годину дана у износу од 940.000 евра, то није учињено. За улагања од 3 милиона вера предвиђена до краја важења уговора морали су да доставе менице са меничним овлашћењима, али ни то нису урадили.
-Пор за све време колико ради овде не испуњава своје уговорне обавезе, као да уговор не постоји. Очигледно, претхдона општинска власт им је омогућила да се тако бахато понашају, али дара је превршила меру, и постоје само два решења – или да у најкраћем року испуне своје обавезе или да се раскине уговор – говорио је својевремено Душан Марић, помоћник председника општине, један од највећих заговорника за покретање судског спора против PWW-а.
Према расположивим подацима, за првих пет година ова компанија је обезбедила само 600 стотина, од укупно 4.000 посуда за одлагање смећа за домаћинства запремине 120 литара, колико је било предвиђено уговором. Ни сада, 2019. године, ова ставка није потпуно испоштована, што потврђује и одговор који смо добили од Ненада Антића, комерцијално-финансијског директора, али, он има објашњење и за то.
– До сада је обезбедјено 3.000 канти и 1.150 контејнера што је по стандарду за око14.500 домаћинстава, иако ми имамо мање од 11.000 корисника, што указује да их има апсолутно довољно, чак и превише – тврде из ПWW-а у одговору нашем порталу.
Додају и да је од броја контејнера њих 430 у граду, а 720 по селима, те да су својом услугом покрили читаву територију општине Велика Плана.
Замерке на рачун рада њиховог предузећа и поштовања одредби уговора потпуно су, тврде, неосноване.
– Већина замерки је апсолутно неосновано, ЦКО се ставра свакодневно и то је стална активност, PWW своје послове обавља редовно по дефинисаним и утврдјеним рутама. За евентуална искакања неопходно је да комунална инспекција упути захтев на који ми истог дана одговарамо са спровођењем акције чишћења и то се тако одвија свакодневно.
Овакве тврдње износе упркос чињеници да је и Државна ревизорска институција утврдила да компанија PWW не испуњава већину уговорних обавеза, према општини и грађанима.
-ПОР није извршио улагање према усвојеном динамичком плану, чиме је прекршен члан 1. Уговора, којим је предвиђено да само за првих 12 месеци требало је да уложе 940.000 евра, а није достављен ни план одношења отпада. Компанија не врши селекцију отпада и није поставила посебне посуде за пластику, стакло, метал и хартије, што представља кршење члана 4. уговора. Уговором је предвиђено да ПОР општини уплаћује пет одсто од прихода остварених прерадом и продајом отпада, али до сада није уплаћен ни један динар. Уговором је предвиђено да ПОР у Великој Плани изгради трансферну станицу на којој би се вршила селекција секундарних сировина из отпада, али ни то није учињено – утврдили су ревизори.
На питање да ли су и у којој мери почели да поштују све обавезе предвиђене уговором, из PWW-а кратко је одговорено:
-Све одредбе уговора су испостоване и све је у складу са уговором.
Однос општине и ПОР-а оптерећују и тужбе које нишка компанија подноси против грађана који одбијају да плаћају рачуне, уз образложење да не користе услуге одношења смећа. Трошкови судских спорова и ангажовања извршитеља често су много већи од износа дуга због којег је тужба поднесена. Пробеламтичан је, тврде грађани, био и начин на који је ПWW почео да их задужује за услугу изношења смећа, неки кажу, да су за то искоришћени спсикови које су имали председници месних заједница. У ПWW-у међутим тврде да су тај поасо на терену обављали инкасанти, који су вршили попис и на основу тога су формиране обавезе у рачунима. Ситуација са напалтом, судећи бар према званичним подацима PWW-а, значајно се поправила.
-У 2019. години наплата код правних лица је 96%, код физичких лица 88%, а укупно 90%. У 2019-ој години утужено је само 60 корисника. У зависности од висине дуговања омогућавамо корисницима репрограм до 12 месечних рата – наведено је у одговору.
И док одбацују замерке на свој рачун, ипак имају одређене и на рачун корисника.
– Сарадња са локалном самоуправом је солидна, а замерке на понашање грађана су убацивање жара у контејнере и паљење контејнера, убацивање кабастог, баштенског и грађевинског отпада у контејнере који су намењени само за комунални отпад – наводе из компаније.
Став PWW-а је да свој посао одрађују у потпуности у складу са уговором, грађани по закну морају да измирују обавезе за које их дуже, а шта о читавој ситуацији кажу у локалној самоуправи, то ће бити наша наредна тема.

Ј.В.

*Пројекат „Одлагање смећа-од пробелам до решења“ суфинансиран је из буџета општине Велика Плана, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*

 

Comments are closed.