ИЗГРАДЊА ЛУКЕ ПОЧИЊЕ НА ПРОЛЕЋЕ, КАПАЦИТЕТ 5 МИЛИОНА ТОНА ГОДИШЊЕ

Ако све буде ишло по плану, изградња нове луке, тачније, “Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево”, требало би да почне на пролеће 2020-те, и буде  завршено 2022-ге године. У опису послова које је у оквиру пројекта дало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфратсруктуре наведено је да ће у оквиру тог посла бити урађено следеће:

 

-Реконструкција и изградња у оквиру постојећег лучког подручја и оперативне обале од око 3,8 хектара, односно 170 метара, и изградња новог дела лучког терминала за расути и генерални терет површине око 21 хектар и дужина кеја од око 670 метара, у низводном делу у односу на постојећи терминал. Радови укључују приступни пут, лучку инфраструктуру и комунално опремање (нпр. интерне саобраћајнице и индустријски колосек, канализациона и водоводна мрежа, напајање електричном енергијом). Постојећи лучки објекти биће оперативни током извођења радова – наведено је у документу министарства.

На сајту Инжењерске коморе Србије, на којем је објављено идејно решење овог пројекта, наведено је да је његов циљ да „се омогући привредним субјектима који се налазе у залеђу ове луке коришћење њених капацитета који данас нису на потребном нивоу”.

идејно решење нове луке, фото: Инжењерска комора Србије

-Град Смедерево се налази на европском ТЕН-Т Коридору „Рајна-Дунав” и у непосредној је близини Коридора 10. Овај пројекат подразумева изградњу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, који ће омогућити претовар око пет милиона тона разних врста робе. Реализацијом овог пројекта биће омогућено, поред повећаног претовара разне врсте робе, и измештање „старе луке” из центра Смедерева у индустријску зону, што ће значајно допринети побољшању заштите животне средине у Смедереву – наведено је на овом сајту.

Додаје се да  су у циљу реализације пројекта усвојени: Уредба о утврђивању лучког подручја Луке Смедерево, План детаљне регулације за Луку Смедерево, Закључак Владе којим је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одређено за вршиоца инвеститорских права у овом пројекту, Студија оправданости са Идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу. Такође, наведено је да је у јулу ове године спроведен поступак јавне набавке за избор стручњака који ће помоћи Стручном тиму Министарства грђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  за спровођење поступка за доделу лучке концесије, док је поступак доделе лучке концесије за изградњу лучке супраструктуре и управљање луком планиран за јун 2020. године.

-Поред уређења свих лука које имамо,  важна је изградња ове коју имамо у Смедереву. Мислим да је инвестиција процењена на 93 милиона евра, 53 милиона евра ће доћи из буџета Републике Србије, а остатак из кредита Европске инвестиционе банке. Ту су и неке друге луке, ми смо извршили и приватизацију луке Нови Сад, ту очекујемо да дође до модернизације и новог инвестирања, али суштина је у томе да водни коридори постану незаобилазни у односу на путни коридор, друмски коридор или железнички коридор. Суштина је у томе да се смање трошкови превоза робе, да се интермодално повежемо, односно, повежемо водни, железнички и друмски саобраћај, из тог разлога имамо тако велика улагања у водни саобраћај. Причамо и о додатној модернизацији луке Прахово, недавно када смо били у Апатину разговарали смо и око те могућности, то је оно што ће се у Србији радити поред свих пројеката који се сада раде. То је и преводница на Ђердапу, једна, радићемо и ову другу, то је и вађење флоте која стоји толики низ година из Дунава, да би река била пловна у сваком тренутку, то су већ пројекти који су у току – изјавила је потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић у августу приликом обиласка завршних радова на изградњи нове теретне пруге у индустријској зони у Смедереву.

И у локалној самоуправи истичу изузетну важност овог пројекта, јер ће изградња нове луке допринети повећању привредних активности у нашем граду, али и целој држави.

-Сам колосек у индустријској зони не значи ништа, ако немате инустрију која ће да користи то. Идеја је била да се повежу инвеститори који овде већ послују са луком Смедерево. Да би се урадила лука, претходно је било потребо створити предуслове за то. Они су сада остварени, и ту смо доста учествовали као град – припремали парцеле и земљиште који ће ући у лучко подручје. То је лука државе Србије, финансира се из Европске банке, велика је инвестиција и сигуран дам да ће на пролеће да се крне са изградњом – наводи Драган Крстић, начелник Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево.

Каже да је њен значај велики, јер се у граду шири индустријска зона.

-Први је дошао ПКЦ, ПКЦ је завртео тај точак, ту смо добили велики број инвеститотра, то све повлачи изградњу инфраструктуре, па смо имали саобраћајну и гасну инфраструктуру,  путну и електромрежу и на крају изградњу индустријског колосека, јер су будућност бродски и железнички транспорт, јефтинији су, њима могу да се преносе велике количине робе – објашњава Крстић.

Наводи да је пројекат изградње нове луке сложен и да зато и јесу урађене све предрадње о којима је већ говорио – изградња теретне пруге, али и припрема изузетно важне документације и обављене бројне активности из надлежности локалне самоуправе.

-Овај пројекат је врло важан и покзаује велики значај који Влада Републике Србије и министарство улаже, за град и државу. Дунав је међународна река и та лука ће бити међународна лука. Она је важна јер неће задовољавати потребе само железаре, већ и свих осталих привредника. Такође, саобраћајне везе које ће бити са луком и са аутопутем и државним путем другог Б реда, користиће сви садашњи и потенцијални инвеститори, који се налазе у том делу индустријске зоне – наводи Крстић.

Према информацијама којима располаже, с обзиром на то да целим послом руководи надлежно министарство, лука ће, каже, бити модерна, савремена и сигурно једна од бољих у Србији. Локална самоуправа је урадила пројекат препарцелације, донела план детаљне регулације којим су дефинисани сви параметри и то је био основ за даље пројектовање које је радило министарство.

ПДР Дунавска обала

-Према пројектној документацији лука ће обухватити подручје испод ковинског моста, у дужини око 1,5 километара. Садашња постојећа лука биће потпуно реконструисана, са потпуно новим концептом кранова, путне и железничке мреже, са свим што је потребо и ту имамо један прелазак преко канала технолошке воде. Та прва фаза изградње луке обухвата и део преко тог канала у дужини од неких 250 до 300 метара. У том подручју постоји и једна црпна станица,  која препумпава воду из технолошког канала у Дунав, одржава ниво воде, тако да ће и део иза тог канала обухватити лучко подручје. Такође, градиће се два моста преко канала технолошке воде, који мора да постоји за потребе железаре. Завршили смо посао потребан за стварања предуслова, и убудуће ћемо, наравно, пружити сву неопходну логистику за завршетак овог пројекта – наглашава Крстић.

Начелник истиче и да је за наредни период планирана реконструкција државног пута другог реда, такозваног магистралног пута М24, који повезује Смедерево са Војводином, односно аутопут код железаре Смедерево. Осим што је реч о важној саобраћајници за грађане, реконструкција овог пута омогућиће бољу повезаност тримодалног саобраћаја – водног, железничког и друмског, што и јесте један од циљева због којих се раде ови инфратсруктурни пројекти у нашем граду.

Ј.В.

фото: СД новине

*Пројекат „Измештање пруге – од визије до реалности“ суфинасиран је из буџета града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*