ИЗГРАДЊА ПРУГЕ – ЗНАЧАЈНО АНГАЖОВАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Изградња теретног колосека у индустријској зони завршена је августа 2019-те, а план детаљне регулације за овај пројекат, према званични подацима са сајта града, некадашња Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште урадила је пре 13 година. У међувремену, на реализацију плана, чекало се понајвише због недостатка средстава. Усвајањем Одлуке о националном програму јавне железничке инфраструктуре, 2017-те године, у којој се нашао и Пројекат реконструкције чвора и изградње пруге до Слободне зоне и нове луке Смедерево, стекли су се услови да овај посао буде окончан. У том документу наведно је да је реч о пројекту чија техничка и урбанистичка документација није завршена, као и да за његову реализацију нису обезбеђена финансијска средства. Од тренутка када је овај пројекат уврштен у национални програм, завршен је за непуне две године.

Наиме, исте године, у октобру, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, расписало је јавну набавку за извођење прве фазе радова на изградњи јавне железничке пруге, од постојеће пруге Мала Крсна-Смедерево до терминала за расуте и генералне терете луке Смедерево. Према документацији, требало је извршити низ активности – од припреме терена, геодетских мерења, обележавања трасе и објеката, сечења шибља и стабала, уклањања коловоза од камене коцке на путним прелазима. Ту су били и земљани радови, машински ископ туцаничког материјала, копање усека, степенастих засека под насипом, штитиних и одводних јаркова, девијација и корекција путева, река и потока, израда галерија, збијање подтла…Списак врсте и описа радова био је дугачак, разрађен на 112 страна у предмеру и прорачуну. Одлука о додели уговора донета је 6. децембра 2017. године, а за извођача изабрана је група предузећа чији је носилац компаније Страбаг. Они су понудили да прву фазу радова заврше за 3,7 месеци, по цени од скоро 590 милиона са порезом на додату вредност. Уговор је потписан 5. фебруара 2018-те са роком важења на годину дана. Цена до краја није мењана, али је рок понуде од 3,7 месеци продужен због неопходности промене дела техничке документације, но посао је, завршен за осам месеци.  Прва фаза радова подразумевала је изградњу деонице нове пруге по траси индустријског колосека Југопетрол, нове распутнице Југопетрол, те изградњу новог пружног колосека и потребне станичне капацитете нове железничке станице Смедерево Лука са 4 станична колосека.

Тендер за извођење друге фазе радова Министарство саобраћаја и инфратсруктуре расписало је у мају исте године. „Повећане потребе за интензивирањем робних токова железаре у Смедереву у довозу производних сировина и одвозу готових производа, те ограничавајући фактори постојећег пристаништа Смедерево које не може да задовољи нарасле потребе, резултирали су активностима на измештању капацитета постојеће луке и теретног дела железничке станице Смедерево у нову Луку и индустријску зону“, објашњено је у документацији. Интерес града, железнице и осталих привредних субјеката је изградња једноколосечне електрифициране железничке пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево, истиче се и додаје да се због обима улагања, радови изводе фазно. У другој фази требало је да буде изграђена распутница Језава, деоница нове пруге до ње, индустријски колосек до комплекса лучких капацитета, и извршена електрификација пруге, како би овај колосек могао да се повеже са железничком саобраћајном мрежом у Србији.

Иако је целим послом руководило надлежно министарство, велики посао морала је да одради и наша локална самоуправа.

-Ми смо давали логистику и били у обавези да урадимо ствари које су у нашој надлежности, како не би дошло до застоја у пројекту, јер су рокови били врло ригорозни и то је испоштовано, управо захваљујући одличном раду надлежног министарства и Владе Републике Србије и њихове добре сарадње са локалном самоуправом. Наш први задатак је био израда плана детаљне регулације за индустријски колосек, јер је то био предуслов за експропријацију, односно, откуп парцела и земљишта које се налазило на траси колосека. То је био први корак, јер без њега не може да се уђе ни у пројектовање, ни у даљу реализацију изградње пројекта – објашњава Драган Крстић, начелник Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове.

Након тога Влада Србије морала је за тај потес да прогласи општи интересе, јер је и то био предуслов за експропријацију земљишта.

-Пре три године отпочеле су активности на самом пројектовању и припреми за пројектовање. Након проглашења општег интереса приступило се експропријацији, јер су на одређеном подручју постојале куће и објекти. Као локална самоуправа морали смо да урадимо процену тих објеката, процену земљишта и да извршимо технички део експропријације чији је носилац и плаћање надокнаде штете свимa, одрадила Инфраструктура железница Србије, односно надлежно министарство, као  инвеститор – наводи Крстић.

За експропријацију је издвојено укупно 38 милиона динара из буџета Републике Србије, док је локална самоуправа морала да обезбеди средства за збрињавање 4 породице, са више од 20 чланова, које нису имале првао власништав на објектима у којима су живеле. Град је за то издвојио око 15 милиона динара.

-Те породице су смештене у кућама које им је град дао на коришћење. Било је тешко прибавити сву документацију, јер су њихови објекти били нелегални, али сарађивали смо са суграђанима. Међу њима је била чак и једна деветочлана породица, нашли смо им адекватан смештај, завршили смо тај посао на време – каже Крстић.

После тога требало је, како објашњава, урадити план препарцелације, јер је планом дефинисан коридор пруге, а пруга мора да има своју јединствену парцелу. Тиме су, каже, припремљени сви елементи да се уђе у израду пројектне докуме документације.

-Њу је радило министарство, које је обавило и избор извођача радова. Пруга је рађена у две фазе: прва – централни део од пре уласка у луку, до крака триангла (код Желвоза), а друга фаза подразумевала је електрификацију, израда крака триангла и улазак у луку Смедерево.

Заједно са Владом Србије, свако у својој надлежности, истиче, тако су обезбеђени још боље предуслове привредницима да развијају своје пословање у Смедереву и Србији.

-Осим што је урађена за потребе луке, многи привредни субјекти заинтересовани су да се повежу са новим колосеком. Неки од њих су већ ушли у реализацију израде пројектне документације како би се прикључили на ту пругу, међу њима је, нпр. Митан оил. Они ће градити своје делове колосека, којима ће се прикључити на новоизграђени. Ту је и нова велика фирма која гради свој објекат, бави се производњом грађевинских машина и опреме, исгурно ће се и они прикључити на овај колосек – наводи Крстић.

Додаје да је град урадио и план детаљне регулације старог шалиначког пута, који води иза ЕПС-а, према магистралном путу, до мотела „Хамбург“, те да је намера да и то буде озбиљна алтернативна саобраћајница коју ће моћи да користе сви који буду долазили или пролазили кроз индустријску зону, наравно и грађани који гравитирају према Панчеву и Липској рампи. План је да на том путу буде изграђен надвожњак, чиме ће бити решен проблем евентуалног застоја због пруге, јер се очекује да ће у наредном периоду она бити значајно експлоатисана. Крстић истиче да је локална самоуправа и овде имала помоћ Владе Републике Србије, издвојивши средства за израду ПДР-а, који би требало да буде усвојен на првој седници Скупштине града у наредној години.

Ј.В.

фото: СД новине

*Пројекат „Измештање пруге – од визије до реалности“ суфинансиран је из буџета града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*

 

Comments are closed.