ПРОЈЕКАТ ЗА АКТИВНО ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

Представници 36 локалних самоуправа и Сталне конференције градова и општина у Београду, потписали су уговоре у оквиру грант шеме за програм ,, Подршка Европске Уније инклузији Рома“- оснаживање локалних заједница за инклузију Рома.Овим програмом подржани су пројекти који за циљ имају јачање положаја ромске популације у локалним заједницама, кроз имплементацију приоритетних националних и локалних стратешких мера у области запошљавања, борбе против дискриминације и промоције равноправности ромске популације. Вредност грант шеме је 2 милиона евра, а вредност грантова је од 40 до 60 хиљада евра. Трајање пројеката је од 9 до 15 месеци – објављено је насајту СКГО.

Међу локалним самоуправама, потписницима овог уговора, су и град Смедерево и општина Смедеревска Паланка. Смедерево је добило средства за пројекат у вези са иницијативом за активно запошљавање ромског становништва у износу од 56.390 евра. Пројектом је предвиђено отварање Едукативно-предузетничког центра у којем ће се обезбедити подршке младим Ромима на једном месту, кроз организовање различитих обуке . Такође пројекат ће допринети запошљавању младих Рома и уопште Ромске заједнице у Смедереву, примарно кроз успостављање сета информативних алата и редовно информисање о могућностима едукације, запошљавања и услугама подршке, али и оснаживање међу-секторске сарадње свих кључних актера као предуслова за успешније мере и програме из ове области у будућности – наведено је на сајту града.

Ј.В.

 

Comments are closed.