СКУПШТИНА ГРАДА У ЧЕТВРТАК, НА ДНЕВНОМ РЕДУ ПРОДАЈА ХАЛЕ

За четвртак, 5. септембар, заказана је седница Скупштине града на којој ће одборници разматрати предлог закључка о покретању поступка за продају производне хале ПКЦ-а прикупљањем писмених понуда. Уз халу, предлог је да се прода и земљиште, а процена је да је вредност ове имовине у власништву града у Шалиначкој бб 6.292.000 евра.

Иницијатива је покренута након што се граду обратио „PKC Wiring system“ д.о.о. као потенцијални купац парцеле 233/60 и објеката на тој парцели, а то су: Производна хала са управном зградом, корисне површине 18.478 m2и грађевинске површине 19.062 m2, Помоћна зграда – портирница, корисне површине 11 m2 и грађевинске површине 17  m2, Објекат електропривреде – средње напонско разводно постројење, Зграда пословних услуга – Слободна зона, корисне површине 235 m2 и грађевинске површине 290 m2 и Зграда пословних услуга – Царински терминал слободне зоне, корисне површине 88 m2 и грађевинске површине 114 m2.  Овлашћени и изабрани проценитељ извршио је процену наведене парцеле и објеката у износу од 6.292.000 евра, односно 741.037.783 динара.

Уколико одборници на предстојећој седници прихвате овај закључак, уследиће поступак објављивања огласа за прикупљање понуда.

Ј.В.

 

 

Comments are closed.