КАДРОВИ ЈАСНЕ АВРАМОВИЋ КАТАСТРОФАЛНО ВОДИЛИ ШКОЛУ

Школски одбор Економско-трговинске школе у Смедереву требало би да у наредном периоду испита одговорност директорке Виолете Ђорђевић због пропуста у раду, сазнају „Смедеревске новине“. Ванредним инспекцијским надзором извршеним средином августа, утврђен је низ незаконитости, пре свега у у вези са проширеном делатношћу коју школа реализује у градској кафани „Гранд“, али и обављањем професионалне и феријалне праксе ученика у иностранству, о чему је раније наш портал извештавао.
-Годишњим планом рада за претходну школску годину није планирана проширена делатност коју школа реализује у градској кафани „Гранд“ и она се не обавља у складу са Законом и решењем Министарства о давању сагласности на Одлуку о проширеној делатности Економско-трговинске школе у Смедереву. Школа је проширену делатност претходне школске године обављала у простору за који није имала закључен уговор о уступању, а Статутом школе није конкретно наведено да школа, поред основне, обавља и проширену делатност, и није наведено које су то делатности, где и на који начин се обављају – наводи се, између осталог, у записнику просветне инспекције у који су „Смедеревске новине“ имале увид.
Правилником о расподели сопствених прихода из проширене делатности школе од 8. априла 2015. године, предвиђено је постојање годишњег финансијског плана школе и шестомесечно подношење извештаја Школском одбору и синдикату о оствaреним приходима и њиховој расподели, али директорка инспекцији није доставила ниједан документ који се на то односи. Због тога ће записник просветне инспекције бити прослеђен органу у чијој је надлежности контрола финансијског пословања школе, који ће испитати располагање средствима оствареним обављањем проширене делатности.
Утврђено је, такође, да Школски одбор не сазива седнице на начин прописан Пословником, као и да Наставничком већу није дата могућност да обавља послове из своје надлежности и одлучује о обављању професионалне и феријалне праксе. Такође, наведено је да су поједини професори, и сама директорка овог лета водили ученике на стручну праксу у Словенију, у време док су, званично, били на одмору, као и да је са њима био и супруг наставнице и помоћнице директора Љиљане Маслаћ, који се „грешком“ нашао на списку ученика.
Наложено је директорки да у наредном периоду отклони утврђене неправилности, а Школски одбор у року од 20 дана треба да испита њену одговорност због пропуста који су констатовани ванредним инспекцијским надзором.

Ј. Шешлак

 

Comments are closed.