ДОСПЕЋЕ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Из Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе подсећају грађане да је 14. август рок за уплату треће кварталне рате пореза на имовину и наводе да сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 13% на годишњем нивоу.

Висина треће рате пореза на имовину за 2019.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем треће рате потребно је измирити и евентуална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.

Из Градске управе упозоравају да непријављена имовина подлеже кажњавању и позивају све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року, с обзиром на то да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

СДН