еПодунавље: КОМИСИЈА МИНИСТАРСТВА ЗАБЕЛЕЖИЛА СТРАВУ И УЖАС У ОБЈЕКТУ „ПАЛАНКА ПРОМЕТА“

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доставила је Општинском правобранилаштву у Смедеревској Паланци фотокопију Решења којим је утврђено да предузеће за унутрашњу и спољну трговину на велико и мало „Паланка Промет“ доо не испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране животињског порекла за делатност производње, складиштења и промета.

Објекат „Паланка Промет“ доо у Војводе Степе у Смедеревској Паланци овим Решењем, које је коначно у управном поступку, обрисан је из Регистра одобрених објеката, укинут им је ветеринарски број 01749, а против одговорног лица Звонка Стојковића поднета је пријава. Комисија Управе за ветерину утврдила је више неусаглашености са одредбама Правилника о условима хигијене хране. Резултати су за згражавање и сваку осуду.

1. У објекту нису доступни записи о пореклу сировина – НЕМА ОТПРЕМНИЦА И ДЕКЛЕРАЦИЈА

2. Контрола сировина на пријему се обавља делимично (мерење температуре и осталих параметара)

3. Није урађен дијаграм тока по групама производа

4. Није урађена анализа ризика, нису утврђене критичне контролне тачке, као ни корективне мере у случају одступања од дозвољених лимита за исте

5. Не воде се записи о температурама приликом прераде меса

6. Није спроведено прописано узорковање меса и полупроизвода од меса ради праћења микробиолошких критеријума за храну

7. Недовољан број гардеробних ормана, неуредна гардероба, без обезбеђене вентилације

8. На плафонима у производним просторијама појава кондензације

9. Површина опреме која долази у контакт са храном оштећена (унутрашњост кутера са многобројним пукотинама)

10. ПВЦ лодне за расечено месо перу се ручно, без доказа о температури воде којом се перу, нити доказа о узимању брисева са истих, ради спречавања контаминације меса

11. За отклањање отпада постављен метлни, зарђали контејнер у кругу објекта

12. Прегледом документације утврђено да нису донете произвођачке спецификације за производе које стављају у промет

Да подсетимо, фирма Звонка Стојковића, у народу познатијег под надимком „Свиња“, предшколској установи „Милица Ножица“ у Ваљеву достављао је црвљива јаја, лепљиво јунеће, свињско и пилеће месо непријатног мириса, некарактеристичне боје, неодговарајуће температуре, незадовољавајућег квалитета, месо које је препуно везивног ткива са доста масноће.

Те намирнице, које дефинитивно нису за људску употребу и које се никако не би смеле наћи у дечјим оброцима, достављане су у неадекватној амбалажи са непотпуном документацијом и лажним декларацијама, за које су произвођачи тврдили да нису њихове.

У кухињи ваљевског вртића дневно се припрема 6.500 оброка немењених прешколској, деци у дневном боравку, удружењима која се баве децом и народној кухињи. Савесни радници ове установе све су редовно бележили, пријављивали месним надлежним органима и враћали робу. Одбијали су да трују децу, због чега су од Звонка Стојковића добијали озбиљне претње, које су такође пријављене.

Питање је чије, или боље речено какво месо Стојковић продаје предшколским и здравственим установама широм Србије, јер све наведено прати забрињавајућа информација да се у околини Смедеревске Паланке налазе нелегалне кланице, које откупљују лешеве стоке и у којима се прерађује и месо затровано антибиотицима, хемијским средствима и хормонима, отров који се преко легалних субјеката пласира за људску употребу.

извор: www.epodunavlje.rs