СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УПОЗОРАВА: ЗАБРАЊЕНО ПАЉЕЊЕ РАСТИЊА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, одељење у Смедереву, огласио се саопштењем за јавност које у целости преносимо:

На основу добијеног Упозорења РХМЗ-а и Сектора за ванредне ситуације, у наредном периоду од уторка 02.04. до петка 05.04. очекују се јак и олујни ветар са ударима од преко 30м/с. Посебну пажњу усмерити на спречавање паљења ватре на отвореном простору, поготову због појачаног ветра и брзог ширења на околину.

Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, подсећа и упозорава грађане да је:

1.забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, ниског растиња, биљних остатака и смећа на отвореном простору (односи се и на дворишта). За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица а за правна лица новчана казна у износу од 300.000 динара до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која    су на овај начин изазвала пожар  дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

2. забрањено ложење отворене ватре  у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима. За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 динара до 50.000 динара за физичка лица.

3.приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контролу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања.

За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара  до 50.000 динара за физичка лица а за правна лица новчана казна у  износу од 300.000 динара до 1.000.000 динара, наводи се у саопштењу.

 

Comments are closed.