ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП ВОДОВОД: СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА У СИСТЕМУ

ЈКП Водовод Смедерево спроводи континуирану акцију смањење губитака у градском  систему водоснабдевања, која обухвата проналажења кварова на мрежи и прикључцима, замене водомера и нерегистрованих корисника.

Тренутно се акција спроводи у насељима Радинац, Липе, Враново и Раља, због великих губитака у водоводном систему, чији узрок је  стање водоводне мреже и нерегистровани корисници којима се не мери утрошена вода.

Стручни тимови ЈКП са опремом за детекцију цурења, обилазе трасе водоводне мреже и прикључака и лоцирају кварове који се одмах санирају. Врши се и обилазак терена у потрази  за видљивим кваровима на мрежи и у водомерним шахтама корисника, који се одмах отклањају, а врши се и замена неисправних водомера.

Комбиноване екипе стручних тимова ЈКП и комуналних инспектора, обилазе терен и врше контролу нерегистрованих корисника, који користе услуге водоснабдевања ЈКП-a  без мерења утрошене воде. Такви корисници добијају записник од комуналног инспектора, у коме је дат рок да регулишу свој статус, а уколико  у задатом року не поступе у складу са налогом,  комунални инспектор доноси решење о искључењу са водоводне мреже. Како би избегли искључење, молимо све нерегистроване кориснике да дођу у ЈКП Водовод Смедерево и реше свој кориснички статус.

На интернет страници ЈКП Водовод Смедерево www.sdvodovod.co.rs ,  постоји у Главном менију део који се односи на неовлашћену потрошњу, где грађани могу контактирати ЈКП преко е-mail-a на ову тему.

Спровођење ове континуиране акције смањења губитака у водоводном систему, омогућиће да и даље имамо уредно водоснабдевање наших регистрованих корисника током целе године, саопштавају из смедеревског Водовода.