ЈКП ВОДОВОД ПОВОДОМ ДАНА ВОДА: У СМЕДЕРЕВУ ПИЈЕМО ИСПРАВНУ ВОДУ ЗА ПИЋЕ

На Конференцији Уједињених нација која је одржана 1992.године у Рио де Жанеиру покренута је иницијатива за међународно обележавање Светског дана воде. Скупштина УН је 22.02.1993.године усвојила резолуцију којом је 22. март проглашен за Светски дан воде.  Од тада сваког 22. марта широм света обележава се Дан вода у циљу скретања пажње јавности на важност воде и њен недостатак у многим крајевима света. Вода покрива 71 одсто Земљине површине, али пијаћа вода чини само 2,5 одсто свих водних ресурса, који се константно смањују због загађења и лошег газдовања.

Велики део људске популације је и даље суочен са проблемима у снабдевању здравствено исправном водом за пиће.  Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. Иако се дуго веровало да је вода неисцрпан ресурс због њене обновљивости, криза воде постаје светски проблем и реалност. И док се потребе за водом повећавају – залихе се смањују. Човеку је неопходно минимум 50 литара воде дневно – за пиће, прање, кување и санитарије. Просечна препоручена потрошња воде је 150 литара по становнику на дан.

Процене стручњака кажу да око 1,1 милијарди људи нема приступ пијаћој води, а 2,5 милијарди нема обезбеђене елементарне санитарне услове. Шест хиљада деце млађе од пет година сваког дана умире од болести проузрокованих загађеном водом, као и више од пет милиона људи годишње, што је десет пута више него број погинулих у свим ратовима годишње на свету.

Вода за пиће је есенцијална животна намирница која нема алтернативе. У свом сталном цикличном кретању у природи (хидролошки циклус са 3 фазе: атмосферске падавине, површинске и подземне воде и транспирација и евапорација водене паре) вода може бити контаминирана.

Контаминација воде настаје: загађивањем земљишта и водотокова чврстим и течним отпадом (нехигијенске депоније, комуналне и технолошке-индустријске отпадне воде без пречишћавања), загађивањем земљишта пестицидима; инсектицидима, хербицидима и фунгицидима и вештачким ђубривима као и загађивањем отпадним моторним уљима, нафтиним дериватима и детерџентима (1 литар отпадног моторног уља загади 1 милон литара воде).

Ради заштите вода и њихове деградације потребно је обављати:

  1. Хигијенско и конролисано депоновање чврстог отпада
  2. Пречишћавање тј. кондиционирање свих врста отпадних вода
  3. Контролисану употребу пестицида и вештачких ђубрива
  4. Правилно одлагање отпадних мотормних уља и нафтиних деривата
  5. Стално унапређење квалитета осталих чинилаца животне средине

Упркос томе, могућности за екплоатацију отпадних вода су заиста велике. Отпадна вода третирана на безбедан начин представља јефтин и одржив извор воде за пиће, енергије, хранљивих материја и других обновљивих материјала.Трошкови управљања отпадним водама нису мали, али их увелико оправдава проистекла добробит за људско здравље, економски развој и очување животне средине, а поред тога и обезбеђење нових пословних могућности, превенствено у области заштите животне средине. Оно што је нарочито битно јесте да грађани воде рачуна о томе да не бацају смеће у канализацију или у било које стајаће или текуће воде.

Основни ресурс за снабдевање становништва и индустрије водом у Србији су подземне воде које у укупном водоснабдевању учествују са преко 90 одсто.

Србија располаже довољним количинама воде за задовољавање сопствених потреба, али само уколико је рационално користи. Од изузетне важности је рационално коришћење водних ресурса, као заштита од различитих извора загађења вода и водотокова. Зато воду морамо да штедимо и да чувамо – сваког дана, на сваком месту и у свакој прилици. Оно што нама данас изгледа мало и небитно неком другом у будућности ће значити много.

Имајући у виду све написано, а знајући шта све Јавно комунално предузеће Водовод  чини на плану водоснабдевања, и због тога је сврстано међу најбоље у Србији,  можемо да будемо сигурни да у Смедереву пијемо исправну воду за пиће и да је има у довољним количинама . Услов да и у наредном периоду имамо уредно водоснабдевање је домаћински однос према води и уредно измирење рачуна за утрошену воду, наводе у смедеревском Водоводу.

 

Comments are closed.