ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 174.500 ЕВРА

Град Смедерево и општине Жабари и Мало Црниће потписници су споразума о сарадњи у оквиру пројекта „Управљање имовином за будуће кориснике“, за чију је реализацију, највећим делом, средства обезбедила Европска Унија.
Реч је о пројекту вредном 174.500 евра, од чега је из програма „Exchange 5“, из средстава приступне помоћи ЕУ обезбеђено 152.984,15 евра, док ће три локалне самоуправе из својих буџета обезбедити додатних 21.515,85 евра. Овај програм спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.
-Подршка ефикасном управљању имовином усмерена је на унапређење овог процеса у локалним самоуправама, на подизање њихових капацитета и конкурентности домаће привреде. Програмске активности односе се на ефикасније спровођење Закона о јавној својини, а треба да помогне у процесу пописа и евиденције јавне имовине, која представља пренос власништва на локалну самоуправу, унапређење базе података за вођење евиденције непокретности, финансирање геодетских снимања надземних и подземних објеката и мрежа, затим у изради техничке документације, изради катастарских и топографских мапа и израчунавању вредности непокретности – објашњавају корисници пројекта.
Према плану, рок за реализацију пројекта је 15 месеци. Као последице његовог успешног спровођења очекује се повећан капацитет локалних самоуправа за ефикасно управљање имовином, као и да буде успостављена база података и евиденција јавне својине.

Ј.В.

 

Comments are closed.