еПодунавље: АДВОКАТ ЂОРЂЕВИЋ У АФЕРИ „ГАРАЖА“: Како је ДС пљачкао Смедеревску Паланку!

Демократска странка, која је опустошила Смедеревску Паланку, развила је разне механизме за испумпавање новца из буџета. Учествовали су и арогантни адвокати, међу којима је предњачио Владимир Ђорђевић, отац организатора пропалих протеста Вука Ђорђевића.

Класичан пример је афера „Гаража“, у којој је општина Смедеревска Паланка оштећена за пар стотина хиљада евра. Општински правобранилац Зоран Стојковац поднео је кривичну пријаву Тужилаштву за организовани криминал због кривичног дела злоупотреба службеног положаја и ненаменског коришћења буџетских средстава у стицању и саизвршилаштву.

Јуна 2011. године Властимир Илић и ЈКП „Паланка Сервис“ склопили су Уговор о продаји непокретности, недовршене, неукњижене, надземно-подземне гараже без употребне дозволе, површине 556.31 квадрат, по цени од 180 евра по квадрату. По овом уговору, продавцу као физичком лицу, исплаћен је целокупан износ из буџета Општине Смедеревска Паланка, иако продавац није испоштовао уговорне обавезе.

Због исплате на приватан текући рачун, постоје елементи недозвољене трговине, јер продавац није био регистрован као правно лице које се бави изградњом и продајом некретнина, нити је тај износ било где регистрован за плаћање ПДВ, пореза на пренос апсолутних права, пореза на добит и друге пореске обавезе, што представља стицај низа кривичних дела из Закона о пореском поступку и пореској администрацији. То значи да није оштећена само Општина Смедеревска Паланка него и Република Србија. Такође, у Катастру непокретности продавац је био уписан само као корисник парцеле.

Уговорне клаузуле које би заштитиле Општину нису активиране. Општина није уведена у посед, нити је сачињен записник о примопредаји, нити је икада било које возило Општине или „Паланка сериса“ користило гаражу. Тадашњи правобранилац, који је у то време стекао значајну империју, није се мешао у свој посао.

Тада на сцену ступа адвокат Ђорђевић, који се јавно хвали подршком Демократској странци. За потребе својих страначких другара и за масну суму, 2013. године саставио је други Уговор о купопродаји исте гараже, али различите квадратуре и цене, скоро 813 квадрата за више од 12.6 милиона динара. Нови уговор био је потребан како би се гаража наплатила по други пут.

У „жутој“ Паланци, коју су појели лични интереси, дебело плаћени Ђорђевић сачинио је крајње неправнички уговор, без икаквих детаљних елемената, штур и недефинисан, са свега четири члана, а потом је можда и „заборавио“ да каже клијенту Илићу да није по закону да се за исту ствар једном купцу пуна цена наплати два пута.

Ђорђевић је итекако знао да његов клијент нема регистровану делатност и да ће његови пријатељи који су вршили власт веома радо уговорени износ уплатити на рачун продавца као физичког лица, тако да је знао и за стицај низа кривичних дела из Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Очигледно су мислили су да ће да владају вечно.

Тада се десила нова небулоза. Иако је Општина добровољно вршила исплату уговорене цене, Илић је, по препоруци „жутих“ правних саветника, тужио Општину и лако од суда добио правоснажну пресуду да принудно наплати скоро 9.3 милиона динара. Укупно је наплатио више од 24.6 милиона динара. Општина је тужбу за повраћај неосновано стеченог износа поднела тек септембра 2016. године, када су „жути пали са власти. Парница за ово је још увек у току.

Лако је закључити да је адвокат Ђорђевић са намером прикривао битне информације које би могле да утичу да се спречи штета начињена општини Смедеревска Паланка и Републици Србији. Сва кривична дела детаљно су описана у кривичној пријави поднетој Тужилаштву за организовани криминал, такође тек када су Ђорђевићеви „жути“ срушени са власти. Једна од 18.

Да све буде црње, гаража ни до данас није грађевински завршена, нити је добијена употребна дозвола, нити је укњижена правно. Када се шетате са Ђорђевићима, одшетајте и до гараже, уверите се.

Толико о адвокату Ђорђевићу, чија је супруга судија Основног суда у Смедереву, и њиховој бризи за становнике и буџет Смедеревске Паланке.

IZVOR: epodunavlje.rs

 

 

Comments are closed.