ЈКП ВОДОВОД ОБАВЕШТЕЊЕ: РАЧУНИ ЗА ЈАНУАР – ПО ПРОСЕКУ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава кориснике услуга јавног водоснабдевања, који припадају категорији домаћинства – куће, да ће се за обрачун 1/2019, за период од 16.12.2018. до 15.01.2019. године, рачунати потрошња воде и одвођење отпадних вода по просеку. Како приликом очитавања водомера на ниским температурама може доћи до оштећења водоводних инсталација у водомерним окнима корисника, тј. пуцања вентила и водомера, смрзавања воде и прекида водоснабдевања, очитавање стања у јануару није било могуће. Такође, треба имати у виду чињеницу да су у зимским месецима корисници обезбедили и додатно заштитили од смрзавања своје водомере и инсталације у водомерним окнима.

Образложење:

У зимском периоду када временске прилике онемогуће очитавање, обим пружене комуналне услуге утврђује се проценом на основу Градске одлуке о водоводу и канализацији (Сл. лист града Смедерева бр 12/2017 – пречишћен текст).

с обзиром да су у децембру 2018. и јануару 2019. године били неповољни временски услови, када је било доста дана са снежним падавинама и температурама испод нуле, није било могуће очитати све категорије потрошача. Потрошачи из категорије домаћинства – куће у градском систему водоснабдевања и потрошачи у селима са аутономним водоводним системима задужени су проценом. Процена је утврђена на основу просечне потрошње у претходних 12 месеци у периоду када је било очитавања или, ако то није било могуће, на основу просечне потрошње домаћинстава на нивоу града Смедерева.

Обим пружене услуге на основу очитаног стања на водомеру биће утврђен чим то дозволе временске прилике, односно када не буде постојала опасност од оштећења водоводних инсталација и водомера услед ниских температура.

Хвала на разумевању,

Сектор корисничких послова ЈКП „Водовод“ Смедерево

 

Comments are closed.