ГРАДОНАЧЕЛНИЦИН СУДСКИ ФИЈАСКО – ГРАД ИЗГУБИО СПОР ПРОТИВ ТВ СМЕДЕРЕВО

Град Смедерево је изгубио судски процес против Телевизије Смедерево пошто је Привредни суд у Пожаревцу одбио тужбени захтев којим је тражено да овај медиј врати 2 милиона динара добијених на конкурсу за суфинансирање медијских садржаја за 2017. годину.
У образложењу пресуде, између осталог, наводи се да неизвршење пројекта у целини није последица кривице ТВ Смедерево, већ града Смедерева, који није омогућио туженом испуњење уговорне обавезе информисања јавности према одобреном пројекту. Образложењем је констатовано да обавеза града није била само да медију пренесе средства неопходна за реализацију пројекта, већ и да му својим активностима омогући да испуни своју уговорну обавезу, тако што ће му на сваки начин пружити информације неопходне за прављење информативног програма. Уз то је наведено да се из изведених доказа „не може утврдити постојање ниједног разлога који су онемогућили туженог да испуни своју обавезу, а за које он сноси кривицу“.
-Сагласно одредби члана 122. став 1. Закона о облигационим односима, суд налази да тужени није био дужан да испуни у целости своју обавезу када тужилац у целости није испунио своју, а посебно када га је својим радњама ометао у томе – наводи се између осталог у образложењу пресуде.
-Ово је тек првостепена пресуда, очекујемо да ће се град жалити, што је у маниру досадашњег опхођења градоначелнице Јасне Аврамовић према ТВ Смедерево. Ако знамо да је Аврамовићева пред Вишим судом у Смедереву у два наврата осуђивана за корупцију, о чему смо извештавали, као и о њеним каснијим аферама, онда и не треба да чуди њена истрајност у намери да не бирајући средства врши притисак на медије, иако знамо да, и председник Републике Вучић, и Влада Републике Србије, улажу велике напоре како би са радном групом за израду медијске стратегије дошли до што квалитетнијег решења за што већу слободу медија и њихову што квалитетнију позицију у друштву. Не забрињава нас поступак градоначелнице, за коју верујемо да је политичка прошлост и да нема никакву политичку будућност, јер просто не разуме друштвене промене које се дешавају око ње. По окончању процеса и правоснажности пресуде, јавност ћемо обавестити о начину и методама којим је Аврамовићева вршила опструкцију рада нашег медија, ометала нас у техничком и технолошком развоју, и у најважнијем делу, законом дефинисаном, информисању грађана – рекао је за наш потрал директор и главни уредник Јовица Шешлак.
Подсећамо да је ТВ Смедерево до фебруара 2016-те године било јавно предузеће, када је приватизовано по Закону о информисању и Уредби Владе Републике Србије. Како се градоначелници Јасни Аврамовић није допала структура новог власништва, пошто је овај медиј припао дугогодишњим и признатим медијским радницима, учинила је све да онемогући, не само рад, него и постојање ТВ Смедерево. Тужба, прва и једина овакве врсте у Србији, наводи директор Шешлак, била је само један од начина да свој циљ оствари, у чему, каже он, на задовољство наше медијске куће са вишедеценијском традицијом, али и многих суграђана који желе да имају свој локални медиј, није успела.

Ј. Васиљевић

 

Comments are closed.