СКУПШТИНА ГРАДА: УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

На последњем овогодишњем заседању Скупштина града је усвојила предлог за доношење Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, пројектовање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и поплочавање/реконструкцију тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром, са јавним плаћањем, без елемената концесије.

На овом предлогу, чуло се током расправе, радило се дуже од годину дана, а била је ангажована и консултантска кућа, која је требало да уради нацрт овог предлога, нацрт конкурсне документације и модел уговора јавно-приватног партнерства, а позитивно мишљење дала је и Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије.

Као главни разлози за предлагање реализације овог пројекта наведена је немогућност локалне самоуправе да финансира изградњу путне инфраструктуре по традиционалном моделу „кључ у руке“, као и лоша искуства из претходног периода са појединим извођачима приликом одвојених поступака за њихов одабир. У прилог је као разлог наведена могућност обезбеђења пројектног финансирања целокупног пројекта од стране изабраног приватног партнера, што се, како је наведено у образложењу, посебно манифестује у погледу рокова, цене изградње, ризика финансирања и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.

Наведено је да ће приватни партнер бити задужен за финансирање, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре у дужини од око 220,9 километара, са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, за насипање око 247 километара некатегорисаних путева, поплочавање тргова и јавних површина са пратећим мобилијаром, укупне површине од око 40 хиљада квадратних метара.

Пројекат предвиђа формирање Друштва посебне намене, чији искључиви власник би био приватни партнер, са којим би био потписан уговор на 15 година, уз годишње издвајање од 331 милион динара из градског буџета за ову намену, чуло се током расправе.

Ј.В.

 

 

Comments are closed.