МЕРЕЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ОД САДА И НА ЦАРИНИ

На локацији аутоматске мерне станице за мерење квалитета ваздуха на Царини, пуштен је у рад секвенцијални узоркивач суспендованих честица до 10 микрона (PM10), објављено је на сајту Агенције за заштиту животне средине.
-С обзиром да је Смедерево агломерација, односно област у којој се мора пратити квалитет ваздуха са посебном пажњом, то је Агенција ванредним ангажовањем свих ресурса остварила овај значајан корак у побољшању постојећег мониторинга. Узоркивач ће омогућити не само прецизне информације о концентрацијама суспендованих честица током целе године, него ће се у лабораторији Агенције анализирати концентрација тешких метала у њима – наводи се на сајту Агенције.

Саопштавају да ће ови резултати омогућити поуздану оцену стања квалитета ваздуха у Смедереву ради доношења неопходних мера ради смањења аерозагађења.

Ј.В.