НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА – ОД НЕКОЛИКО, ДО ВИШЕ СТОТИНА ДИНАРА

Једна од новина Закона о становању и одржавању зграда, осим увођења плаћеног професионалног или принудног управника у зградама где се станари нису договорили да изаберу неког из својих редова, јесте и наплата накнада за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграда.

 

ПРЕМА ТЕРМИНИМА У ЗАКОНУ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ПОДРАЗУМЕВА СЛЕДЕЋЕ:

 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  јесу све активности којима се обезбеђује очување функција и својстава зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања зграде ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ  је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана или пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  јесте извођење грађевинско-занатских, односно других радова у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације

_

Тако би у свим зградама, након регистрације стамбених заједница, уз редовне трошкове за комуналије, власници станова требало да одређену суму новца издвајају и за плату професионалног управника, али и заједнички рачун. Та средства управник (изабран из редова власника станова у згарди) или професионални управник (такође изабран, лиценциран за тај посао) треба да користи за решавање свих оних проблема са којима станари, евентуално, нису могли да се изборе у претходном периоду. Ту спадају минималне интервенције, од оних попут замене сијалица у заједничким просторијама (нпр. ходник, подрум), до крупнијих захвата, као што су сређивање фасаде, чишћење канализације, поправка лифтова…Наравно да се средства са рачуна не могу трошити без ранијег изјашњавања стамбене заједнице, односно, о томе шта ће се и у којој мери радити – то се питају станари, а управник је ту да само њихове одлуке реализује, односно спорведе у дело.

Још увек није познат тачан број стамбених заједница у којима је ова обавеза и заживела, а према сазнањима до којих смо дошли обрађујући ову тему, у највећој мери се спроводи у оним зградама које имају професионалног управника или којима је локална самоуправа принудно поставила управника, тамо где су регистроване стамбене заједнице.

 

Накнаде које се плаћају не могу бити произвољне и за њихово одређивање је, како је то предвиђено законом и подзаконским актима, задужена локална самоуправа. Тако је на седници Скупштине града одржаној  у априлу ове године изгласна Одлука о минималној висини износа трошкова за текуће одржавање заједничких делова зграда, минималној висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа трошкова за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде. Ти минимални износи одређени су Правилником, а ослањају се на просечну нето зараду на територији града Смедерева за 2017-ту годину, која је, према Републичком заводу за статистику била 50.869 динара.

 

ГАРАЖА је затворени простор у згради или ван ње, који чини посебну функционалну целину, а састоји се од једног или више гаражних места или гаражних боксова. Гаража која се састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, садржи и заједничке делове који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу

ГАРАЖНО МЕСТО је посебан део гараже који чини простор одређен обележеном површином за паркирање возила

ГАРАЖНИ БОКС је посебан део гараже који чини просторија намењена за паркирање возила

_

Када говоримо о минималној висини накнада за текуће и инвестиционо одржавање зграда и за професионалног управника, у обзир је, у складу са важећим актима, узето неколико параметара, па се тако значајно могу разликовати износи од једне до друге стамбене заједнице. За инвестиционо одржавање зграде мање ће плаћати станари нових објеката, а највиши износ они који живе у најстаријим зградама, јер је, логично, за њихово одржавање и потребно највише новца. Такође, висина се одрђује и у зависности од тога да ли зграда има лифт или не (јер и његово одржавање изискује одређена улагања), а уз то, власници станова који имају и гаражу, и за њено одржавање мораће да издвоје одређене суме. Када је реч о професионалним управницима, битна је и величина објекта, односно број станова, па више плаћају станари који живе у згради са више станова.

Преглед минималних износа утврђених накнада можете видети у табелама испод:

МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Зграда без лифта Зграда са лифтом
Стан 305,00 397,00
Пословни простор 305,00 397,00
МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Гаража 183,00
Гаражни бокс и гаражна места у заједничкој гаражи 122,00

 

НАКНАДА ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА
За зграде до 8 посебних делова 203,00
За зграде од 8 до 30 посебних делова 244,00
За зграде преко 30 посебних делова 285,00
За гаражно место у заједничкој гаражи 81,00
За гаражу и гаражни бокс 41,00

 

МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
Зграда без лифта Зграда са лифтом
Зграда старости до 10 година 2,65 3,44
Зграда старости од 10 до 20 година 3,97 5,16
Зграда старости од 20 до 30 година 5,29 6,88
Зграда старости преко 30 година 6,61 8,60
*цене су у динарима по квадратном метру стана/посебних делова

 

МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
Гаража Гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи
Зграда старости до 10 година 1,59 1,06
Зграда старости од 10 до 20 година 2,38 1,59
Зграда старости од 20 до 30 година 3,17 2,12
Зграда старости преко 30 година 3,97 2,65
* цене су у динарима по квадратном метру гараже/гаражног места

Власници станова различито гледају на ову новину – за једне је то још један намет, а други су мишљења да је потребно плаћати ове накнаде, како би се објекти у којима живе „довели у ред“.

-Код нас се није много тога променило, с обзиром на то да смо и раније издвајали новац за ту намену у договору са председницом скупштине станара. Тако смо, рецимо, санирали квар на канализационој мрежи, а новац се троши и за замену сијалица и одржавање механизма закључавања улазних врата и видео надзора. Иако имам минималну пензију редовно дајем новац за то, али има и комшија који су бољег материјалног статуса, а не желе да плаћају. Не знам како то може, ваљда нам је свима у интересу да нам ходници буду уредни, да нам се вода не излива у станове, да уредимо простор испред – каже времешна К.М. (85) која живи на Тргу Николе Крге, која због комшилука, каже, не жели да јој објавимо пуно име и презиме.

-Ја сам подстанар и мислим да ја не би требало да плаћам те издатке, већ власник у чијем стану живим. Не знам због чега бих ја некоме плаћала одржавање и инвестиције, а нисам власник стана, то је исто као порез, зар не. Хајде то за одржавање, и некако, ту и ја проводим време, али ово остало треба да плаћају власници, а не подстнари. Не могу ја да инвестирам у нешто што није моје. За то плаћам станарину, па нека изволе. То треба да имају на уму сви управници, било да су из редова станара или професионални – каже Б.Ћ. (48) из једне од зграда у Карађорђевој улици, која, такође, жели да остане анонимна.

Законом није прецизно дефинисано ко плаћа наведене накнаде – власник стана или подстанар, већ је остављена могућност да се они међусобно договоре и о свом договору обавесте управника зграде.

Разлике у укупним издацима у измирењу накнада могу да износе и више стотина динара, што је јасно и из доле наведених примера. Упоређивањем се уочава колико на висину накнада могу да утичу различити параметри приказани у табелама.

ПРИМЕР 1: Трошкови за стан од 50 квадрата, гаражу од 20 квадрата, у згради до 10 година старости са 8 посебних јединица, која нема лифт и у којој је постављен професионални управник

 1. Трошкови текућег одржавања – стан                                                           305,00 динара
 2. Трошкови текућег одржавања – гаража                                                     183,00 динара
 3. Накнада за професионалног управника за стан                                      203,00 динара
 4. Накнада за професионалног управника за гаражу                                   41,00 динар
 5. Трошкови инвестиционог одржавања – стан 50×2,65                            132,50 динара
 6. Трошкови инвестиционог одржавања – гаража 20×1,59                         31,80 динара

_____________________________________________________________________________________________________

УКУПНО:                                                                                                                        896,30 динара

ПРИМЕР 2: Трошкови за стан од 50 квадрата, гаражу 20 квадрата, у згради старијој од 30 година са преко 30 посебних јединица, која има лифт и у којој је постављен професионални управник

 1. Трошкови текућег одржавања – стан                                                               305,00 динара
 2. Трошкови текућег одржавања – гаража                                                         183,00 динара
 3. Накнада за професионалног управника за стан                                          285,00 динара
 4. Накнада за професионалног управника за гаражу                                        41,00 динар
 5. Трошкови инвестиционог одржавања – стан 50×8,60                              430,00 динара
 6. Трошкови инвестиционог одржавања – гаража 20×3,97                            79,40 динара

_____________________________________________________________________________________________________

УКУПНО:                                                                                                                          1.323,40 динара

ПРИМЕР 3: Трошкови за стан од 20 квадрата, без гараже, у згради до 10 година старости, без лифта и у којој је управник из редова станара (није професионални ни принудни)

 1. Трошкови текућег одржавања – стан                                                               305,00 динара
 2. Трошкови инвестиционог одржавања -стан 20×2,65                                    53,00 динара

_____________________________________________________________________________________________________

УКУПНО:                                                                                                                             358,00 динара

Како се у посебне делове, осим станова, убрајају и локали, уколико их има у  згради, важно је напоменути да су накнаде за инвестиционо и текуће одржавање и принудног управника одређене и за власнике пословних простора, а та средства се, такође, уплаћују на рачун стамбене заједнице.

Ј.В.

 

*Пројекат „Комшија или професионални управник?“ суфинансиран је из буџета града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*