ЦЗК: ПРЕДАВАЊЕ „ПСИХОПАТИЈА У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ“

„Психопатија у свакодневном животу“ тема је предавања које ће бити одржано у среду, 7. новембра, са почетком у 19 сати у Концертној дворани Центра за културу Смедерево, у оквиру понуде научно-образовног програма. Психолог др Јанко Међедовић објасниће шта је заправо психопатија и помоћу којих црта се она као сложени феномен може описати.

-Присутни ће бити у прилици да стекну увид у резултате психолошких истраживања који говоре о томе какав животни стил, однос према другима и афективитет су карактеристични за психопатију, као и да ли постоје корелације између психопатије и интелигенције. Током програма ће бити размотрен однос психопатије и агресивности, склоности ка насиљу и криминогеном понашању. Биће разјашњено и у ком смислу се може говорити о „успешној психопатији“ и указано на сазнања која дају одговор на питање о томе да ли у психопатији можемо препознати адаптивне стратегије – најављују организатори.

Истичу да је улаз за ово, као и сва предавања у оквиру научно-образовног програма, слободан.

Др Јанко Међедовић докторирао је на Филозофском факултету у Београду. Учествовао је у раду Истраживачке Станице Петница као стручни сарадник. Радио је на Филозофском факултету у Косовској Митровици као асистент, као предавач на Филозофском факултету у Никшићу. Делује при Институту за криминолошка и социолошка истраживања као истраживач – сарадник. Предавач је на Факултету за медије и комуникације у Београду, на департману за психологију. Учествовао је у два пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Превенција криминала и социјалних девијација и Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције. Од 2015. године је представник Србије на ENCORE пројекту (European Network of Cоnflict Rеsearch). Презентовао је неколико десетина радова на националним и међународним скуповима. Објавио је бројне научне радове у националним и иностраним часописима. Аутор је књиге „Номолошка мрежа психопатије“ у издању Института за криминолошка и социолошка истраживања.

СДН

 

 

 

Comments are closed.