ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ УПРАВНИКЕ: ОД 203 ДО 285 ДИНАРА МЕСЕЧНО ПО СТАНУ

Месечна накнада за принудно постављене професионалне управнике зграда на територији града Смедерева биће од 203 до 285 динара по стану, док ће власници станова бити у обавези да на име минималних трошкова за текуће одржавање заједничких делова зграда месечно издвајају од 305 до 397 динара, предвиђено је Одлуком локалне самоуправе која је уврштена у дневни ред Скупштине града, заказане за петак, 11. мај. Осим тога, станари ће имати месечне издатке за одржавање гаража и гаражних боксова, а утврђене су и накнаде за минималне трошкове инвестиционог одржавања.
Према Одлуци о којој ће се изјашњавати одборници, за текуће одржавање заједничких делова зграде, власници станова и пословног простора месечно ће морати да издвајају минимум 305 динара у згради без лифта, док је за зграде са лифтом предвиђена цена од 397 динара. За текуће одржавање за гаражу минимални износ трошкова биће 183 динара месечно, а за гаражне боксове и гаражна места у заједничкој гаражи износ трошкова биће 122 динара месечно.
За минималне трошкове инвестиционог одржавања заједничких делова износи се утврђују по квадратури (мада у одлуци није наведено да ли је реч о квадратури стана или квадратури зграде) у зависности од старости објекта. Према утврђеном ценовнику, у зградама старости до 10 година без лифта цена је 2,65 динара по квадратном метру, а уколико зграда има лифт 3,44 динара по квадратном метру. За зграде старости између 10 и 20 година минимални трошкови биће 3,97 динара по квадрату уколико нема лифта, односно за зграде са лифтом 5,16 динара. За зграде старости од 20 до 30 година износ је 5,29 динара по квадрату ако нема лифта, а уколико га има трошкови су 6,88 динара по квадрату. Највише трошкове за инвестиционо одржавање, логично, сносиће власници станова у њастаријим објектима, тако да ће минимални трошкови за зграде без лифта старије од 30 година бити 6,61 динар по квадрату, а уколико зграда има лифт 8,60 динара по квадрату.
За инвестиционо одржавање посебно се месечно плаћа накнада и за гараже, у зависности од старости објекта од 1,59 до 3,97 динара по квадрату за гараже, као и за гаражне боксове од 1,06 до 2,65 динара по квадрату.
Уколико Скупштина стамбене заједнице није изабрала управника из редова својих комшија, власници станова биће обавезни да плаћају и накнаду за принудно постављеног управника. Одлуком је предвиђено да та накнада износи од 203 динара месечно за зграде које имају до 8 посебних делова, затим 244 динара месечно за зграде које имају од 8 до 30 посебних делова, а за оне са више од 30 станова и локала накнада ће бити 285 динара месечно.
Уколико Скупштина града ову одлуку усвоји, она ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Смедерева.

Ј.В.