ЖЕЛВОЗ: ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИВШЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Из одбора поверилаца ФЖВ Желвоз у стечају, обавештавају бивше запослене који се налазе на списку поверилаца првог исплатног реда, да у што краћем временском року, а најкасније до петка, 27. априла, доставе фотокопију важеће личне карте, фотокопију картице текућег рачуна на који би требало да буде извршена уплата, као и фотокопију решења о наслеђивању (за наследнике преминулих поверилаца).

Потребну документацију бивши запослени могу доставити запосленима агенције „Влајко боксер“ у тржном центру Надвожњак у Смедереву (преко пута Зелене пијаце), сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Ј.В.