КЕНИНЕ ЧАРОЛИЈЕ: НИ НОВЦА, НИ ВОДЕ

Иако је извођачу радова уплаћено више од милион евра за изградњу водоводног система на трасама Глибовац-Кусадак и Азања-Селевац-Бачинац у Смедеревској Паланци, та мрежа не постоји, а цео „посао“ побољшања водоснабдевања, испоставило се, „фингиран је“ док је на челу општине био Радослав Милојичић Кена, тврди саговорник „Смедеревских новина“.
Милојичић је, показује документација која се односи на ове радове, 2012-те године донео Решење којим је образована Комисија за примипредају изграђеног дела водовода, али тај посао није окончан, мада су средства локалне самоуправе „легла“ на рачун извођача. Тако потисни магистрални цеводовод на поменутим трасама никада није ни предат на управљање ЈКП „Водовод“, а поменута Комисија је још тада уочила низ нелогичности.
-Било је јасно да процес примопредаје, при фактичком стању, неће бити могуће спровести до краја. Тада је Комисија заузела став да може да се изврши само примопредаја техничке документације и остале папирологије везане за изградњу објекта цевовода Глибовац – Кусадак, уз напомену да за други цевовод Азања – Селевац – Бачинац, није достављено баш ништа. Комисија је констатовала да постоји низ недовршености у самим црпним станицама, шахтама и објектима резервоара, са постојањем сумње да ни сами цевоводи нису у потпуности повезани, јер испитивања цевовода на пробни притисак нису никада вршена – објашњава наш саговорник.
Додаје да се испоставило да је цео процес наводен „примопредаје“ осмишљен како би се фирми која је била нагажована на изградњи пребацио новац за уговорено извођење радова. После уплате, тврди наш саговорник, са процесом примопредаје се стало и више нико на томе није инсистирао. Цевовода, каже нема, а о становницима Смедеревске паланке, који кубуре са водоснабдевањем, нарочито током летњих месеци, нико није ни размишљао, закључује наш саговорник, уз напомену да је крајње време да неко коначно одговара за пропусте и штету која је у том периоду настала.

Ј. Шешлак