ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да ће ЈКП Водовод Смедерево, након већ достављених опомена о искључењу корисника који нису измирили своје финансијске обавезе, почети са активностима на
искључењу истих, у понедељак, 05.02.2018. године, а поменуте активнсоти трајаће у континуитету током целе године.
Такође се спроводе активности на обиласку нелегалних прикључака на водоводну и канализациону мрежу, заједно са Комуналном инспекцијом која доноси Решења о искључењу. Искључење нелегалних корисника вршиће се у водомерним-ревизионим шахтама, а уколико то није могуће извести, искључење ће се урадити на месту прикључка са уличном
мрежом, што ће проузроковати много веће трошкове новог прикључења на водоводну мрежу.
Још једном апелујемо на све наше кориснике који нису измирили своје финансијске обавезе и на грађане који имају нелегалан прикључак на водоводну и канализациону мрежу да
ХИТНО дођу у ЈКП Водовод Смедерево како би избегли искључење, а тиме и додатне трошкове.
Подсећамо да је свим нашим корисницима омогућено да свој дуг отплате на више месечних рата, а нелегалним корисницима да свој прикључак легализују или региструју или да се
региструју као корисници.
Активностима на искључењима ЈКП Водовод Смедерево штити комплетан Градски систем водоснабдевања од корисника и грађана који га угрожавају својим неодговорним
понашањем. Тиме се штите сви они наши корисници који испуњавањем својих обавеза доприносе уредном водоснабдевању и функционисању Градског система.

ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО