ЈАСНА ОМОГУЋИЛА МОНОПОЛ „КОПЕРНИКУСУ“?

Кабловски дистрибутер „Коперникус“ монополиста је у овој делатности на нашој територији, пошто је, према сазнањима „Смедревских“, за остале оператере градска кућа, у којој све службе под контролом држи градоначелница Јасна Аврамовић, затворена, а Смедерево „забрањени град“. Према информацијама до којих смо дошли, иако су, како то налажу законске процедуре, поднели захтев за добијање урбанистичких услова за постављање мреже у Смедереву, један од дистрибутера, „Астра телеком“, већ месецима чека на неопходна одобрења, и исто толико на било какав одговор надлежних локалне самоуправе. Одуговлачење на руку највише иде „Коперникусу“ који већ дванаест година нелегално послује, о чему су „Смедеревске“ већ писале.
Осим што нема главни пројекат ни грађевинску дозволу за постављање инфратсруктуре на територији Смедерева, кабловски дистибутер „Коперникус“, без одобрења и било каквог уговора користи бандере ЕПС Дистибуције и стубове јавне расвете локалне самоуправе. Незнање или незаинтересованост суграђана, такође им иде на руку, па каблове развлаче и преко приватних поседа, иако на то, због недостатка валидне документације, немају никакво право.
Да нелегално користе инфраструктуру ЕПС Дистрибуције потврђује допис у којем је јасно наведено да „Коперникус“ нема одобрење овог јавног предузећа да у Смедереву каблове развлачи користећи њихове стубове.
-Елетродистрибуција Смедерево нема важећи, тзв. уговор о регулисању међусобних односа по питању инсталирања КДС инсталација на стубовима електродистрибутивних водова са фирмом Кopernikus technology, нити је дата наша сагласност за извођење тих радова. По питању КДС инсталација које су самовласно раније постављене или се сада постављају по нашим стубовима, поступа се по инструкцијама ЕПС дистрибуције д.о.о. Београд, зависно од околности, укључујући и обраћање судским органима, ради налагања да се каблови уклоне – наводи се у допису до којег су дошле „Смедеревске новине“.
Наша редакција дошла је у посед још једног документа, готово идентичне садржине, који датира још из 2010. године. Из њега се види и да се „Коперникус“ користи преваром, како би поједине суграђане „приволео“ на сарадњу.
-Допис који вам је упућен од кабловског дистрибутера „Кopernikus technology гроуп“ је неистинит, јер он са ЕД „Центар“ Крагујевац – огранак ЕД „Електроморава“ Смедерево нема уговор за постављање кабловског развода по ел. енергетским објектима, а нема ни потребну грађевинску дозволу за развод – наведено је у документу из 2010-те године.
„Смедеревске“ су већ писале о хаварији коју је изазвало такво нелегално постављање каблова на стубове ЕПС-а у улици Генерала Ждана на Царини 2009. Године, када је материјалну штету претрпело око 50 породичних домаћинстава. Тадашњи шеф одељења за електрорадове у „Електромрежи“ Београд Валериан Аксић, потврдио је за јавност да су они утврдили да је до хаварије дошло јер је кабловски дистрибутер „Коперникус“ развукао мрежу испод далековода, без сагласности „Електромреже“.
Према тврдњама појединих суграђана, онда када им не дозволе да каблове развуку користећи бандере ЕД, „Коперникус“ их пребацује на стубове јавне расвете који припадају локалној самоуправи, упркос томе што немају грађевинску дозволу ни одбрење за то. На тај начин избегавају трошкове накнада и такси које би морале да се слију у касу града. Право је питање колико је буџет града по овом основу оштећен за све ове године и ко је „Коперникусу“ омогућио да у нашем граду убира приходе, без икаквих трошкова. Уз то, грађанима наплаћују најскупљу претплату за кабловску телевизију, која месечно износи 1.400 динара. Само летимичним збрајањем цифара, испада да је „Коперникус“ у Смедереву за дванаест година зарадио више стотина милиона динара.
Подсећамо, „Коперникус“ је своје пословање у Смедереву започео 2005. године, у време када је председница општине била актуелна градоначелница Јасна Аврамовић. Тада је, према нашим сазнањима постојао извесни протокол о сарадњи, али на тај документ није стављен потпис, па је питање у којој мери он може бити основ да приватник јавну инфраструктуру, која је власништво свих грађана, користи бесплатно и да ли би исти случај био и са неким другим оператером, који би „Коперникусу“ могао да представља конкуренцију у Смедереву.

Ј. Шешлак