ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИЦИНЕ МИЉЕНИКЕ НОВАЦ МИМО ПРАВИЛА

Прошле године из буџета града исплаћено је укупно 7,6 милиона динара стипендија за смедеревске ученике и студенте, од чега износ од готово милион динара мимо правила сазнају „Смедеревске новине“. Наиме, за школску 2015/2016 годину, према документацији у коју смо имали увид, на јавни конкурс који је расписала локална самоуправа за доделу финансијске помоћи ученицима и студентима, пријавило се укупно њих 95, од чега 12, према мишљењу Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената, није испуњавало услове да добије средства из буџета. Градско веће је, упркос препорукама Комисије за одбијање, те стипендије одобрило. Тако су, практично, сви ученици и студенти, без обзира на то да ли су испуњавали услове прописане одлуком о подстицању образовања, за наведену школску годину добили по 80.000 динара.
На конкурс за доделу финансијске помоћи за ученике средњих школа, од 8 пријављених, троје није испуњавало услов, од чега двоје због финансијског цензуса који је одређен на 10.000 динара по члану домаћинства, а један ни по том, али ни по основу оствареног успеха, због просечне оцене ниже од 4,00, колико је предвиђено важећом одлуком. Комисија је, ипак, прихватила две од те три пријаве због доброг успеха, али је једну одбила. Када је реч о студентима, свих 55-оро пријављених добило је финансијску помоћ, иако на то није имало право њих 11, које је Комисија првобитно одбила. Међу њима, има и самофинансирајућих студената, оних са неблаговременим пријавама, али и оних чија месечна примања по члану домаћинства далеко превазилазе просек одређен градском одлуком. Занимљиво је да је финансијска помоћ додељена и студенту чија је просечна оцена 6,94, што је знатно испод просека, такође предвиђеног важећом одлуком, као и студенту који је други пут уписао исту годину студија.
Комисија је, такође, доделила још неколико финансијских помоћи ученицима и студентима који нису испуњавали све важеће услове, али уз одређена образложења. За Градско веће првобитно је припремљена одлука урађена на основу предлога комисије и стручних служби, али је, коначном долуком од 15. јула, новац подељен свим пријављеним ученицима и студентима. Без образложења.
Иначе, локална самоуправа је прошле године за доделу финансијске помоћи определила већа средства, али се на јавни позив пријавило мање ученика и студената. Један број њих, сасвим сигурно, одустао је од пријаве, с обзиром на то да је из услова било јасно да не би могли да остваре право на стипендију. Из, наведеног, међутим, произилази, да је требало сви да покушају, с обзиром на то да нико није одбијен.
У јуну ове године локална самоуправа расписала је јавни позив за доделу финансијске помоћи у школској 2017/2018 за 135 ученика и студената. Рок за пријаву давно је истекао, али још није познато колико се њих пријавило, као ни колико ће помоћи бити додељено.

Ј. Шешлак

 

Comments are closed.