ЈКП „ВОДОВОД“: ПРИОРИТЕТ УРЕДНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СА КОРИСНИЦИМА

Смедерево је један од ретких градова у Србији у којем током летње сезоне није било рестрикција воде, али ни проблема са притиском у највећем делу града. У претходном периоду на градски систем водоснабдевања прикључена су још три села, а у ЈКП „Водовод“ наводе да су у току радови на изградњи транспортног цевовода, чиме ће се стећи услови да вода из градског система стигне и до мештана Раље. Директор овог преузећа Срђан Стојковић као приоритет истиче и комуникацију са корисницима и наводи да је сугерисао запосленима да је она важна, јер је то начин да се дефинишу и реше проблеми у водоснабдевању и наплати услуге допремања воде до сваког корисника у нашем граду.

Срђан Стојковић, директор „Водовода“

-Измирење дуга за утрошену воду, од 6 до 36 рата, у зависности од висине износа потраживања, један је вид сарадње са нашим потрошачима, како бисмо им омогућили лакшу отплату дуговања за утрошену воду. Уколико корисник не измири рачун за утрошену воду прво му се шаље опомена за измирење дуга, па након тачно дефинсианог периода опомена пред утужење. Затим се понуди отплата дуга на рате. Ако корисник и после тога не измири дуговања, тек онда потраживања остварујемо преко судских извршитеља, који у кратком року наплате дуг уз додатне трошкове, који некада могу бити и већи од самог дуга за воду. Из ових разлога још једном позивамо све кориснике да свој дуг за воду плате у ратама. Циљ смедеревског“Водовода“ је да здрава пијаћа вода стигне до дваког житеља и градског и сеоског подручја.

Осим уредног водоснабдевања, за грађане је још важнија чињеница да је вода из градског система потпуно исправна за пиће. Уз предузете мере, тврди директор Стојковић, тако ће бити и у наредном периоду. Наводи да се предузимају мере заштите изворишта, да је у Шалинцу и Куличу изграђена канализациона мрежа, а да су у току радови на првој фази изградњи канализационе мреже у Липама.

-Јавно комунално предузеће „Водовод“ преузело је на управљање и одржавање системе у Бадљевици, Биновцу, Друговцу, Луњевцу, Малом Орашју, Михајловцу, Суводолу, Врбовац и селу Сеоне. Такође, у пет села, уграђен је по један уређај „хлороген“ за хлорисање воде, тако да је обезбеђена микробилошка исправност воде, док у осталим селима за сада није било потребе да се уграде ови уређаји. Квалитет воде испитује се у овлашћеној институцији, Заводу за јавно здравље Пожарвеца, и у интерној лабораторији нашег предузећа. Уколико неки од параметара у води пређе граничне вредности, корисници се обавештавају да вода није за пиће, већ само за санитарне потребе – објашњава Стојковић.

фабрика воде у Шалинцу

Иза овог јавног предузећа је, може се рећи, успешна летња сезона, с обзиром на то да је Смедерево један од ретких градова у којем током лета није било рестрикција, али ни проблема са притиском.

-Сви корисници који су прикључени на градски систем имали су довољне количине воде, са довољним притиском у мрежи, и што је најважније, вода је била исправна за пиће. У овој групи нашла су се и села Радинац, Липе и Враново, која су у мају ове године повезана на градски систем водоснабдевања, па су после дужег времена и она имали уредно водоснабдевање. То је био и случај са Раљом, која је остала на железарином систему водоснабдевања и која је добила већи количину воде него што је то раније био случај. . Што се тиче аутономсних система водоснабдевања у десет села, у већем делу године имали су уредно водоснабдевање. Поједина су имала проблем само у екстремно најтоплијим данима због нерационалног трошења виде. Капацитети аутономних система су ограничени, такве их је наше јавно предузеће прихватило на одржавање, и довољни су за рационално коришћење воде за санитарне потребе, али не и за заливање, наводњавање, прање и поливање спољних површина и другу ненеменску потрошења. Такође, све јавне чесме у граду су радиле, а изграђена је и нова чесма на локацији „Дунавски кеј“, јер се за тим јавила потреба због велике фреквенције грађана и дечијег игралишта. Са друге стране, вода за пиће из цистерне била је доступна и грађанима на локацијама код Зелене пијаце, платоа Центра за културу и на рубним деловима прве висниске зоне водоснабдевања – објашњава Стојковић.

Каже да је било пријава и за нерационалну потрошњу воде, које су решаване уз асистенцију комуналне инспекције и полиције, углавном, упозоравањем грађана да то не чине, јер је забрањено. Истиче да у таквим случајевима највише трпе суграђани који су у крајњим деловима водоводног система, јер због тога имају смањен притисак, а дешава се да у часовима максималне потрошње дође и до краткотрајног нестанка воде.

радови у току

Осим добре комункицаије са корисницима и свакодневног ангажовања да систем водснабдевања беспрекорно функционише, ЈКП „Водовод“ изводи и радове на изградњи нове и реконструкцији постојеће мреже. На тај начин омогућава се да пијаћа вода из градског система стигне и до последњег корисника на територији града.

-Највећи број житеља града прикључен је на водоводну мрежу, око 90.000, а од преосталих суграђана који нису прикључени, највећи број њих је из моравских села Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци. Они немају организован облик водоснабдевања, већ користе воду из индивидуалних бунара. За трајно решавање проблема водоснабдевања навдедених села створени су предуслови изградњом новог погона за поризводњу воде од 200 литара у секунди, четири нова бунара капацитета 200 литара у секунди и транспортног цевовода од Шалинца до Радинца, у дужини од 9,4 километра. У току је израда пројекта за комплетан моравски ситема водоснбадевања и предата је документација за издавање локацијских услова. Како је најављено из Градске управе, за пројекат водоснабдевања моравских села обезбеђена су средства којима би се у наредном периоду изградили тренспортни цевоводи, објекти водноднсбдевања и водоводна секундарна мрежа у селима. Тиме ће бити омогућено водоснабдевање свих житеља моравских села – каже директор Срђан Стојковић.

Ово предузеће ради и на продужењу и реконструкцији водоводне мреже у рубним деловима града, где су у највећој мери викенд насеља.

-Тренутно завршавамо радове на изградњи водоводне мреже и прикључења корисника у насељу Орешац. До краја године започећемо и радове на изградњи мреже и побољшању водоснабдевања корсника у Пивској улици, у вишим деловима улица Петрисјвске, Старца Вујадина, и Балканској привезивањем на трећу висинксу зону. Такође, биће реконструисана и постојећа водоводна мрежа у улици Мите Ценића – наводи директор „Водовода“.

У току су и веома важни радови на изградњи транспортног цевовода од Вранова до Раље, чиме ће се стећи услови за повезивање постојећег водоводног система Раље на градски систем водоснабдевања, тако да ће и до ових мештана стићи вода из „Водовода“. Радови и превезивање биће завршени до краја године, најавио је директор ЈКП „Водовод“.

Ј.В.

 

 

Comments are closed.