ОБАВЕШТЕЊЕ: ПОЗИВ БИВШИМ РАДНИЦИМА „ЖЕЛВОЗ“-а

Одбор бивших запослених ФЖВ „Желвоз“ а.д. Смедерево и зависних друштава позива бивше раднике ФЖВ Желвоз а.д. Смедерево да, у циљу коначног решавања проблема наплате потраживања из радног односа ЛИЧНО дођу дана: 02, 03, 04, 05, или 06. октобра 2017. године  у времену од 13.00 до 18.00 часова у тржни центар „Надвожњак“ преко пута пијаце у Смедереву, локал Агенције „Влајко боксер“.

Са собом ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ:

  • фотокопију ЗАКЉУЧКА о листи утврђених и оспорених потраживања ( сива табела коју су добили из Привредног суда у Пожаревцу),
  • фотокопију важеће личне карте,
  • наследници преминулих радника, фотокопију решења о наслеђивању.

Одбор бивших запослених ФЖВ „Желвоз“ а.д. Смедерево и зависних друштава