СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: СЛЕДЕ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ – ОПРЕЗ ЗБОГ ПОЖАРА

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова још једном упозорава грађане да због најављених, екстремно високих температура прогнозираних за наредни период, избегавају ложење ватре и спаљивање суве вегетације. Према прогнози РХМЗ-а у наредних неколико дана очекују се температуре од 35 до 39, а понегде и до 40 степени, које, наводе у Сектору за ванредне ситуације, могу имати негативне последице по живот и здравље људи и стварају повољне услове за настанак шумских и пожара на отвореном простору.

Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, подсећа и упозорава грађане да је:

-забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, ниског растиња, биљних остатака и смећа  на отвореном простору (односи се и на дворишта). За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од 300.000 динара до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар  дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

-забрањено  ложење отворене ватре  у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима. За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 динара до 50.000 динара за физичка лица.

-приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу  исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контолу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања.          За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара до 50.000 динара за физичка лица а за правна лица новчана казна у  износу од 300.000 динара до 1.000.000 динара.

 

 

 

 

Comments are closed.