СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: НЕ ПАЛИТЕ РАСТИЊЕ!

На основу сезонске метеоролошке прогнозе РХМЗ за наредни период, очекују се високе температуре у дужем временском периоду, које стварају повољне услове за настанак шумских пожара и пожара на отвореном простору, упозоравају из Одељења за ванредне ситуације у Смедереву. Истовремено, подсећају грађане:

-да је забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, ниског растиња, биљних остатака и смећа  на отвореном простору (односи се и на дворишта). За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од 300.000  динара до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар  дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

-да је забрањено  ложење отворене ватре  у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима. За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000        динара до 50.000 динара за физичка лица.

-да је приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу  исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контолу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања. За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара  до 50.000 динара за физичка лица а за правна лица новчана казна у  износу од 300.000 динара до 1.000.000 динара.

 

 

Comments are closed.