„РАСКОРАК“ У БУЏЕТУ 678 МИЛИОНА

Приходи града Смедерева прошле године били су за 678.601.605 динара мањи од планираних, што је остварење од 80.19 одсто, наведено је у предлогу одлуке о завршном рачуну, који ће се у четвртак наћи пред одборницима локалног парламента. Да током 2016-те нису извршена три ребаланса, разлика би била још драстичнија и износила више од 732 милиона динара. Расходи су такође пратили пад прихода, па је реализација остала на 79,89 одсто од планиране.
Наиме, првобитно усвојеним буџетом планирани су приходи од 3,438 милијарди динара, првим ребалансом та цифра је увећана на 3,446, а другим на чак 3,478 милијарди динара. Трећим ребалансом, усвојеним новембра прошле године, утврђена је коначан износ од 3,425 милијарди динара, али се испоставило да је и та цифра далеко од реалних прилива у градску касу.
Према подацима из завршног рачуна, најмањи прилив био је по основу пореза на фонд зарада 18,42 одсто, меморандумских ставки за рефундацију расхода 27,23 одсто и примања од продаје земљишта само 7,87 процената, односно од планираних 492 милиона у градску касу се слило само 38,7 милиона динара.
Када је реч о расходима, прошле године потрошено је 2.735.387.518 милијарди динара. Највеће извршење од 90,73 одсто имала је Скупштина града, док је најмање средстава, 79,67 процената остварено у оквиру Градске управе, која располаже највећим делом бујџета. Од планираних 3,325 милијарди остварено је само 2,649 милијарди динара.
Из завршног рачуна види се да је за плате, додатке и накнаде за градоначелницу и њеног заменика прошле године потрошено укупно 3.665.116 динара, што значи да су у просеку месечна примања Јасне Аврамовић и Бојана Теофиловића била по 152.713,16 динара. У оквиру сталних трошкова градоначелница је потрошила 2,9 милиона, док је за услуге по уговору исплатила 8,77 милиона динара.
Нешто више од 4 милиона динара исплаћено је ЈП Градска стамбена агенција по основу ануитета и камата и то за куповину станова које је “Градска управа по уговору о купопродаји купила од наведене Агенције за потребе радника Градске управе и исте издала у закуп на одрђено време”.
Занимљиво је и то да је прошле године из буџета града утрошено 598.629 динара за, како је наведено, завршетак објекта на Ртњу, односно за материјал и санацију електроенергетског објекта, иако поменуто дечије одмаралиште ни дан данас није у функцији.
На име отпалте дугова банкама по основу задуживања града, у 2016-ој исплаћено је нешто више од 247 милиона динара и то 190 милиона за главницу, 46,8 милиона за камату, док је 10,1 милион динара плаћено на име курсних разлика, затезне камате и пратећих трошкова задуживања.
Пред одборницима ће се, осим завршног рачуна за прошлу, наћи и ребаланс буџета за ову годину, према којем је пројектован већи прилив средстава. Тако ће се, уместо првобитно планираних 3,387 милијарди динара, према предложеном плану, прилив новца у градску касу повећати на 3,601 милијарду динара. У односу на претходну годину, приметан је драстичан пад прилива средстава из сопствених и других прихода, који су 2016-те планирани у износу од 177,5 милиона динара, док за ову годину та цифра износи само 80 милиона динара.

Ј.В.

 

Comments are closed.