ПОВЕРЕНИК: ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТПАДУ ИЗ ЖЕЛЕЗАРЕ ОБЈАВИТИ БЕЗ ОДЛАГАЊА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, оценио је, поводом обраћања грађана и медијских објава о проблему одлагања потенцијално опасног отпада из Железаре Смедерево у селима у непосредној близини Железаре, да је неопходно да надлежни органи грађанима, односно јавности, дају све релевантне информације, на проактивној основи, без одлагања и поготово без изазивања потребе за евентуалном интервенцијом Повереника, обајвљено је на званичној страници ове инстотуције.
-Чињеница да се велике количине отпада од руде, односно шљаке, одлажу у селима, у непосредној близини њихових кућа, њива, или изворишта воде, сасвим логично, код грађана изазива узнемирење и потребу за информацијама о томе по ком основу, под којим условима, са којим последицама и сл. се то ради. Одсуство тих информација извесно појачава узнемирење и незадовољство грађана, што може, како се то и догодило у селима Враново и Радинац, довести и до јавних протеста.
Једини прави, прихватљив одговор локалних власти али и других надлежних органа на оправдано интересовање грађана је да без одлагања пруже све релевантне информације. Неприхватљиво је да се на захтеве грађана оглушају и да их упућују да се жале Поверенику за информације – објављено је на сајту.
Повереник подсећа да су у овом, и свим сличним случајевима, права јавности зајемчена осим Законом о слободном приступу информацијама још и Законом о заштити животне средине који, као једно од основних начела, прокламује начело информисања, односно право сваког да буде обавештен о стању животне средине.
Повереник, не само поводом конкретног случаја већ генерално, упозорава да по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информације о угрожавању здравља људи и животне средине спадају у ред тзв. привилегованих информација. У складу с тим, Закон за ове информације предвиђа обавезу органа власти да их на захтев тражиоца пружи у року од 48 сати, дакле знатно краћем од општег законског рока од 15 дана.
-Што је најважније, Закон предвиђа да се у односу на ове информације оправдан интерес јавности уопште не може оспоравати, да се не може доводити у питање позивом на било који, од иначе Законом предвиђених разлога за евентуално ограничење права јавности.
Полазећи од наведеног, повереник сматра неспорном обавезом надлежних да грађанима села Враново и Радинац и града Смедерева, али и целој јавности Србије без одлагања учине доступним све релевантне информације у вези са проблемом одлагања отпада из Железаре Смедерево.

 

Comments are closed.