ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО

У циљу припреме возила за безбедније учешће у саобраћају, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Ауто-мото савезом Србије и Асоцијацијом техничких прегледа Србије, у периоду од 04.07.2016. године до 09.07.2016. године, у времену од 07,00 до 20,00 часова, спровешће превентивно-безбедносну централну акцију појачане контроле саобраћаја под називом “ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”.

tehnicki-pregledОсновни циљ акције је да се бесплатно провери техничка исправност возила, како би се уочене неисправности благовремено отклониле, а тиме остварили повољни предуслови за безбедно одвијање саобраћаја. Повећање степена исправности возила на нашим путевима знатно утиче на смањење броја саобраћајних незгода, јер је техничка исправност возила значајан фактор  безбедног учешћа у саобраћају.

За време спровођења акције, саобраћајна полиција ће вршити појачану контролу возила и возача, посебно на путевима и улицама у насељеним местима и возачима указивати на значај исправности возила у саобраћају, посебно уређаја за управљање и заустављање, уређаја за спајање вучног и прикључног возила, пнеуматика, светлосно-сигналних уређаја, као и на значај поштовања правила саобраћаја. Возачима код којих нису уочене техничке неисправности препоручиваће се бесплатна контрола техничке исправности возила.

          У периоду од 11. до 16. јула 2016. године, у склопу редовних активности саобраћајна полиција ће појачати контролу поштовања правила саобраћаја и контролу техничке исправности возила, уз доследно санкционисање прекршаја и искључивање из саобраћаја технички неисправних возила.

 

Comments are closed.