ЈКП ВОДОВОД ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕКОНСТРУКЦИЈА ШАХТИ И ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЈКП Водовод Смедерево је дана 07.02.2022. године започео радове на реконструкцији оштећених ревизионих шахтова фекалне канализације на локацији Сртид Град

 
Read more

НСЗ: ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА АKТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање Републике Србије позива органе аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа да учествују у суфинансирању мера и

 
Read more