УГОВОР ПОТПИСАН НА 25 ГОДИНА, ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЈОШ НЕМА

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта, третмана складиштења и одлагања комуналног, индустријског и комерцијалног чврстог отпада који је

Read more