CZK: TEMATSKO VEČE „ČARLI ČAPLIN I AVANGARDA“

Tematsko veče “Čarli Čaplin i avangarda” održaće se u Centru za kulturu Smederevo u sredu, 24. novembra, sa početkom u 19 sati. Gost će biti dr Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost.

Program je posvećen jedinstvenom istraživanju mita koji se ispreo oko ličnosti i dela jednog od najpoznatijih umetnika na svetu, Čarlija Čaplina. Dr Bojan Jović u svom radu  ukazao je na Čaplina kao zajedničku temu važnih predstavnika ekspresionizma,  nadrealizma, futurizma, dadizma, konstruktivizma…i kao na uzornu figuru evropske avangarde. Tematsko veče doneće odgovore na to koje su osobenosti Čaplinove umetnosti, njegovih stvaralačkih postupaka, lika koji je izgradio sa specifičnim izgledom i ponašanjem, prepoznati kao saobrazni stremljenjima u umetnosti avangarde, kao i šta su atributi Malog skitnice probudili u predstavama kolektivnog nesvesnog. Šta je to što u očima umetnika avangarde Čaplina čini kompletnim autorom, genijem, kakve je prirode inspiracija koju su pronašli u njemu, zašto je Mali skitnica smatran istinskim junakom modernih vremena, šta je bilo privlačno u liku marginalca i autsajdera…moći ćemo da čujemo tokom programa od autora koji potpisuje i monografiju „Avangardni mit Čaplin“.

Program će se održati u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.

 

Bojan Jović diplomirao  je 1986. godine kao student generacije na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za Opštu književnost i teoriju književnosti. Magistrirao 1989. godine sa temom “Lirski roman (na materijalu srpskog ekspresionizma)”. Doktorirao 2000. godine sa temom “Poetička načela Rastka Petrovića u kontekstu evropske avangarde.”

Od 1988. godine zaposlen u Institutu za književnost i umetnost, Beograd. Kao viši naučni saradnik angažovan na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne, (naučno)fantastične, utopijske i ozbiljno-smešne književnosti, kao i poređenja opštih osobina i istorijata naših i stranih književnih rodova, vrsta i žanrova. Takođe se bavi proučavanjem poetičkih osobina srpske književnosti XIX i XX veka, i teorijsko-metodološkim pitanjima vezanim za komparatistiku i nauku o književnosti. Rukovodilac projekta u periodu 2006-2010. Od 2011. rukovodi projektom “Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru”.

Predstavnik Srbije u akciji COST A32 Open Scholarly Communities on the Web (Otvorene naučne zajednice na mreži) u okviru domena Individuals, Societies, Cultures and Health od 2008-2010. godine.

Bio urednik u “Književnoj reči”, “Itaci”, Ezoteriji, Stubovima kulture, ZepterBookWorld-u, “Književnoj istoriji”. Glavni i odgovorni urednik “Književne reči” 1994-1995. godine.

Objavio četiri monografije, sto trideset stručnih radova, takođe i dvadesetak prevoda sa engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Za knjigu Lirski roman srpskog ekspresionizma 1995. godine dobio nagradu Stannslav Vinaver za prvu knjigu iz oblasti književno-teorijske esejistike.

SDN

 

Comments are closed.