ЦЗК: ПРЕДАВАЊЕ „ФОТОГРАФИЈА И АВАНГАРДА“

У уторак, 28. септембра, са почетком у 18. 30, у Концертној дворани Центра за културу, биће одржано предавање „Фотографија и авангарда“, на којем ће, уз одговарајући визуелни садржај, говорити Јелена Матић, мр теорије уметности и медија.

Размишљање о фотографској слици као миметичкој представи или „огледалу природе“ се мења током и након Првог светског рата. За једне рат је био коначна битка доброг против зла, најава за ново боље доба које долази. За друге, крај Бел епока и рат донели су разочарaње, омаловажавање и презир према друштву, култури и традицији у уметности. Футуризам, Дада, Надреализам, Баухаус и Конструктивизам, видели су у фотографији одлично средство за исказивање и пропагирање својих ставова и идеја. Нова генерација уметника није више желела да подражава, већ да експериментише, руши и деформише, истражује брзину, снове, фантазије, као и дизајн, нове облике и форме. Из деструкције „огледала природе“ настали су фотограм, фото-монтажа, фото-колаж, соларизација, преклапање негатива и многе друге до тада атипичне фотографске технике. Током програма ће, уз одговарајући илустративни материјал, бити предочено шта су на пољу фотографије донели уметници авангарде.

Јелена Матић је дипломирала историју уметности на Филозофском факултету у Београду, а магистрирала на групи за Теорију уметности и медија Универзитета уметности у Београду. Бави се историјом и теоријом фотографије и уметности. Од 2003. до 2015. године радила као сарадница часописа Рефото. Уметничка директорка галерије Артгет у 2015. години. Кустоскиња и ауторка великог броја текстова о историји и теорији фотографије међу којима су текстови за каталоге изложби домаћих и страних уметника, као и за књиге: Европски контексти уметности XX века у Војводини (Музеј Савремене Уметности Војводине, Нови Сад, 2008.), Историја уметности XX век, II и III том (Орион Арт, Београд, 2012, и 2014.). У издању галерије Артгет и Културног центра Београда 2017. године објавила књигу Кратка историја фотографије. Од 2018. године ради као стручна сарадница за предмет Развој фотографског медија на катедри Примењена графика (модул фотографија) на Факултету примењених уметности у Београду. Крајем 2019. године је покренула блог Image&Box: On Photography

СДН

 

Comments are closed.