ЈКП ВОДОВОД: ИЗГРАДЊА НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

На основу иницијативе Града Смедерева, а у интересу грађана, на локацији улице Ђуре Салаја планира се изградња јавне чесме. Јавно комунално предузеће „Водовод“ Смедерево заједно са ЈП Урбанизам, предузело је активности на спровеђењу реализације изградње јавне чесме. ЈП Урбанизам израдиће пројектну документацију и исходовати грађевинску дозволу, а ЈКП Водовод Смедерево извешће радове на изградњи и повезивању јавне чесме на водоводну и канализациону инсталацију. Изградњом јавне чесме омогућиће се грађанима са подручија које гравитира ка улици Ђуре Салаја, да по потреби, а посебно у летњим месецима имају приступ здравој пијаћој води.

 

Comments are closed.