CZK: TRIBINA „IDENTITET KAO LIČNA PRIČA“

U utorak, 20. oktobra sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo biće održana tribina „Identitet kao lična priča“ u okviru koje će gostovati dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, saopštavaju organizatori.

Odnos prema pitanju identiteta biće tokom programa predstavljen kroz upoznavanje sa koncepcijom  prema kojoj je nečiji identitet sagledan kao lična priča koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost i uključuje vrednosnu perspektivu kao bitan činilac. Shvatanje shodno kome je jezgro ličnog identiteta obrazovanje „životne priče“ biće povezano sa doživljajem da smo autori sopstvenog života i da imamo kontrolu nad njim, sa pitanjem o pokazateljima očuvanosti ličnog identiteta, kao i o poremećajima, deformacijama, kidanjima, „krivljenjima“ narativa koji dovode do krize identiteta.

Biće razmotreno i pitanje o identitetu kao komunikativnom, kao i da li je legitimno  govoriti o privatnom identitetu i privatnom moralu.

U razgovoru sa dr Fatićem biće objašnjena i razlika između autentičnih i autonomnih narativa sa jedne strane i neautentičnih narativa, sa druge strane.

Na vrednosnu dimenziju i vrednosnu izgradnju ličnog narativa, kao i na mogućnost ideja da normativno deluju na čovekov život biće stavljen poseban naglasak. Shvatanje identiteta kao lične priče biće osvetljeno i u polju terapeutskog procesa ili procesa savetovanja u kome se radi na vrednosnom samopreispitivanju. U obradi teme zainteresovani će moći da čuju koji bi mogao biti ishod sučeljavanja etike i retorike dužnosti sa etikom i retorikom zadovoljstva.

Dr Aleksandar Fatić diplomirao je filozofiju u Beogradu, magistrirao u Pragu i doktorirao na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kanberi. Njegova osnovna interesovanja uključuju: filozofsku praksu i odnos filozofije, psihoterapije i psihijatrije; primenjenu etiku; političku filozofiju. Autor je knjiga „Integrativna psihoterapija“, „Vrlina kao identitet, emocije i moralna ličnost“ (na engleskom jeziku). Autor je brojnih istraživačkih radova u kojima se bavio problemom „dobrog života“ u filozofskom savetovanju, epikurejskom etikom, relacijom krivične odgovornosti i poremećaja ličnosti, diplomatskom etikom, narativnom koncepcijom ličnog i kolektivnog identiteta, odnosom emocija i vrednosti.

SDN

Comments are closed.