УСПОСТАВЉЕНЕ АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА ЛИЦА СА ВАЖНИМ РАДНИМ ЗАДАЦИМА

На сајту Штаба за ванредне ситуације објављено је обавештење да је град Смедерево почев од дана 31.03.2020. године омогућио обављање посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева превознику СП „Ласта“ а.д. Београд, на следећим линијама:

Линија број 1. – Добри До-Михајловац-Врбовац-Раља-Смедерево
Линија број 2. – Луњевац-Биновац-Колари-Липе-Смедерево
Линија број 3. – Бадљевица-Друговац-Ландол-Смедерево
Линија број 4. – Удовице-Сеоне-Смедерево
Линија број 5. – Сараорци-Лугавчина-Осипаоница-Скобаљ-Мала Крсна-Враново-Радинац-Смедерево
Линија број 6. – Мало Орашје–Водањ-Петријево-Смедерево
Линија број 7. – Вучак-Царина-Ковачићево-Смедерево
Линија број 8. – Смедерево-Београд- Смедерево (*међуградска линија)

Полазак са почетних станица је у 6 часова, повратак из Смедерева у 7 часова, затим полазак у 14 часова са почетних станица, повратак из Смедерева у 15 часова и полазак у 18 часова са почетних станица и повратак из Смедерева у 19 часова. Први обрт служио би за довоз радника ангажованих у I смени (радно време од 07h до 15h), а други обрт за превоз запослених који имају 12 часовно радно време, и раде од 07h до 19h, односно од 19h до 07h.

НАПОМЕНА: Наведене линије користиће се искључиво ради реализације радних задатака приоритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није мoгyћe обављати од кyћe, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана PC.

Како је наведено у одлуци о успостављању посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева за време ванредног стања, његови корисници су:

  • Општа болница „Свети Лука“ Смедерево,
  • Дом здравља Смедерево,
  • ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
  • ЈП Грејање Смедерево,
  • ЈКП Паркинг сервис Смедерево,
  • Градска управа града Смедерева и
  • друге комуналне службе чије функционисање је неопходно.

 

СДН

Comments are closed.